Научен доклад ID 1639 : 2018/3
УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ – В ПЪТНАТА КАРТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Дончо Иванов

Европейската Комисия иска от транспортният сектор в Европейския Съюз да покаже амбиции и нов механизмът за отчитане на състоянието на околната среда и транспорта (TERM), да проучва екологичното въздействие на транспорта. За първи път в доклада се разглежда цялостен набор от количествени цели, предложени в Пътната карта за транспорта 2011 на Европейската комисия, както и изискванията на транспортната политика за демонстриране на корпоративна, социална и екологична отговорност. Разработени са последните документи за изпълнение на политиките на Европейския Съюз за устойчиво развитие - Съобщение на Европейската Комисия „Целите на устойчивото развитие”, Брюксел 10.01.2018 г. - IP/18/82, и Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и целите за устойчиво развитие на Европейския Съюз, приети от Общото събрание на Организацията на обединените нации. Европейският парламент приема две резолюции („Корпоративната социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж“ и „Корпоративната социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване“), в които се признава значението на прозрачността на дружествата по екологични и социални въпроси в страните-членки на ЕС.

open/download as PDF
транспортен сектор в ЕС; устойчив транспорт екологичен транспорт; корпоративна социална и екологична отговорност; Програма за устойчив транспорт ООН; Стратегия за устойчиво развитие на ЕСtransport sector in the EU; sustainable transport environmentallДончо Иванов

BIBLIOGRAPHY

[1.] Saobshtenie na EK do Evropeyskiya parlament, do Saveta, do Ikonomicheskiya i sotsialen komitet i do Komiteta na regionite / COM(2011) 363 okonchatelen/ - „Kam ekologichna ikonomika i po-dobro upravlenie”, (link)
( [1.] Съобщение на ЕК до Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите / COM(2011) 363 окончателен/ - „Към екологична икономика и по-добро управление”, (link) )

[2.] Harta za transporta, okolnata sreda i zdraveto, 1999 g, Tretata evropeyska ministerska konferentsiya po okolna sreda i zdraveopazvane, yuni 1999 g. Evropeyska agentsiya po okolna sreda, www.eea.europa.eu
( [2.] Харта за транспорта, околната среда и здравето, 1999 г, Третата европейска министерска конференция по околна среда и здравеопазване, юни 1999 г. Европейска агенция по околна среда, www.eea.europa.eu )

[3.] Ikonomika na ekosistemite i biologichno raznoobrazie za biznesa –IP/11/1238), i v Plana za deystvie otnosno druzhestvenoto pravo i korporativnoto upravlenie, priet prez dekemvri 2012 g. , vzh. IP/12/1340
( [3.] Икономика на екосистемите и биологично разнообразие за бизнеса –IP/11/1238), и в Плана за действие относно дружественото право и корпоративното управление, приет през декември 2012 г. , вж. IP/12/1340 )

[4.] „Korporativnata sotsialna otgovornost: otchetno, prozrachno i otgovorno povedenie na stopanskite subekti i ustoychiv rastezh“ i „Korporativnata sotsialna otgovornost: nasarchavane na interesite na obshtestvoto i deystviya, nasocheni kam postiganeto na ustoychivo i priobshtavashto vazstanovyavane“), Vzh. MEMO/13/336
( [4.] „Корпоративната социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж“ и „Корпоративната социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване“), Вж. MEMO/13/336 )

[5.] Ustoychivoto razvitie v ES . Monitoringov doklad - IP/07/1576, Bryuksel, 24 oktomvri 2007 g. ,(link)
( [5.] Устойчивото развитие в ЕС . Мониторингов доклад - IP/07/1576, Брюксел, 24 октомври 2007 г. ,(link) )

[6.] Strategiya za ustoychivo razvitie na ES. Evropeyskiya savet, yuni 2006, (link)
( [6.] Стратегия за устойчиво развитие на ЕС. Европейския съвет, юни 2006, (link) )

[7.] Saobshtenie na EK „Akt za edinniya pazar“ ot april 2011 g., vzh. IP/11/469, i „Obnovena strategiya za perioda 2011―2014 g. za korporativnata sotsialna otgovornost“, publikuvana prez oktomvri 2011 g.
( [7.] Съобщение на ЕК „Акт за единния пазар“ от април 2011 г., вж. IP/11/469, и „Обновена стратегия за периода 2011―2014 г. за корпоративната социална отговорност“, публикувана през октомври 2011 г. )

[8.] (link)

[9.] Ikonomika na ekosistemite i biologichno raznoobrazie za biznesa –IP/11/1238), i v Plana za deystvie otnosno druzhestvenoto pravo i korporativnoto upravlenie, priet prez dekemvri 2012 g. , vzh. IP/12/1340
( [9.] Икономика на екосистемите и биологично разнообразие за бизнеса –IP/11/1238), и в Плана за действие относно дружественото право и корпоративното управление, приет през декември 2012 г. , вж. IP/12/1340 )

[10.] „Korporativnata sotsialna otgovornost: otchetno, prozrachno i otgovorno povedenie na stopanskite subekti i ustoychiv rastezh“ i „Korporativnata sotsialna otgovornost: nasarchavane na interesite na obshtestvoto i deystviya, nasocheni kam postiganeto na ustoychivo i priobshtavashto vazstanovyavane“), Vzh. MEMO/13/336
( [10.] „Корпоративната социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж“ и „Корпоративната социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване“), Вж. MEMO/13/336 )

[11.] Saobshtenie na EK „Akt za edinniya pazar“ ot april 2011 g., vzh. IP/11/469, i „Obnovena strategiya za perioda 2011―2014 g. za korporativnata sotsialna otgovornost“, publikuvana prez oktomvri 2011 g.
( [11.] Съобщение на ЕК „Акт за единния пазар“ от април 2011 г., вж. IP/11/469, и „Обновена стратегия за периода 2011―2014 г. за корпоративната социална отговорност“, публикувана през октомври 2011 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките