Научен доклад ID 1635 : 2018/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НЕФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ФИНАНСОВОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР

Магдалена Петрова-Кирова

Финансовата информация винаги е била основен градивен елемент на отчетността на предприятието. Независимо от това, икономическата обстановка е подложена на динамични промени основно поради глобализацията, което изисква от предприятията да реагират на информационните нужди на заинтересованите страни. Развитието на cветовната икономика и произтичащите от това положителни и отрицателни влияния върху обществото не са обхванати изцяло от конвенционалното счетоводство и система за финансово отчитане. Понастоящем нефинансовата информация придобива все по-голямо значение, от което следва отчетността в предприятията да надгражда създаването на информация, отразяваща финансовите показатели, чрез съставянето на интегрирани отчети.

Интегрираното отчитане е готово да посрещне предизвикателствата и да разреши голяма част от проблемните области, които са в недостатъчна и пълноценна степен разрешени от традиционната финансова отчетност. Основните ползи, свързани с интегрираното отчитане, са следствие от възможността на предприятията да общуват и да прилагат устойчива стратегия, която да създава стойност, както за акционерите в дългосрочен план, така и за останалите заинтересовани страни, като същевременно допринася за едно устойчиво общество.

Липсата на нормативно задължение за изготвяне на интегриран отчет от страна на предприятията в България, поражда потребността от изследване и доказване на наличие на положителна връзка между оповестяването и разкриването на нефинансова информация за даден изминал отчетен период и съответното финансово представяне на предприятията в следващия такъв (или следващи отчетни периоди) в краткосрочно или средносрочно бъдеще.


финансова информация нефинансова информация интегрирано отчитанеfinancial information non-financial information integrated reportingМагдалена Петрова-Кирова

BIBLIOGRAPHY

[1] Kasarova, V., „Finansov analiz“, Nov balgarski universitet, Sofiya, 2013 g.
( [1] Касърова, В., „Финансов анализ“, Нов български университет, София, 2013 г. )

[2] Murgova, M., „Rakovodstvo po statistika“, Izdatelski kompleks – UNSS, Sofiya, 2016 g.
( [2] Мургова, М., „Ръководство по статистика“, Издателски комплекс – УНСС, София, 2016 г. )

[3] Bauer, K., KPIs, The Metrics that Drive Performance Management, dostapno onlayn na: http://information-management.com/issues/
( [3] Bauer, K., KPIs, The Metrics that Drive Performance Management, достъпно онлайн на: http://information-management.com/issues/ )

[4] Global Reporting Initiative, online: https://www.globalreporting.org/

[5] International Integrated Reporting Council, online: http://integratedreporting.org/

[6] International Integrated Reporting Framework, online: http://integratedreporting.org/wp-content/u...

[7] Targovski registar, dostapen na: http://www.brra.bg/
( [7] Търговски регистър, достъпен на: http://www.brra.bg/ )

[8] http://www.ciela.bg/

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките