Научен доклад ID 1634 : 2018/3
МОДЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Иван Янков Иванов

в настоящата разработка се прави анализ на моделите на управление на инвестиционни проекти при изграждане и модернизиране на пътна инфраструктура, като се разглеждат моделите при европейско и бюджетно финансиране.

Това са едни от най-мащабните и най-важните инвестиционни проекти, с най-широко използване и отзвук сред целевите групи. Имат дългосрочен и мултиплициращ ефект, устойчивост и огромен принос за развитието на регионите и икономиката на Република България. Подобряването на транспортната услуга е в пряка зависимост от състоянието на пътната инфраструктура. За това от особено значение е постигането на максимална възвръщаемост от всяка единица вложени средства, отговорност при изпълнението и качествено извършване на всички дейности в процеса на реализация.

За да бъде успешна инвестиционната дейност е необходимо да се изпълнят две основни условия: рационално използване на средствата и тяхното ефективно управление.

Докладът е структуриран в четири части:

Първа част – Увод, в който са формулирани целта на доклада и концепцията на анализа.

Във втората част са дадени определения на основни термини, разгледани са характеристиката на пътната инфраструктура, програмите, през които се финансират и моделите на управлението на инвестиционните проекти в зависимост от източника на финансиране – проекти с европейско финансиране и проекти с бюджетно финансиране.

Третата част е за разглеждане на двата модела на управление.

В четвъртата част са направени изводи и препоръки относно моделите на управление, имащи отношение към процеса на инвестиране на бюджетни и европейските средства в пътната инфраструктура на България.


модели на управление проекти с бюджетно финансиране европейски проекти транспортна инфраструктура инвестиционни проекти инвестиционни решенияmanagement models budget-funded projects European projects transport infrastructure investment projectsИван Янков Иванов

BIBLIOGRAPHY

[1] Todorova D., Kolev P., Otsenka ekonomicheskoy effektivnosti primeneniya intelligentnyh transportnyh sistem, XII Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, „Pravovyye i upravlencheskie problemy deyatelnosti gosudarstva i hozyaystvuyushtih subektov: rossiyskiy i mezhdunarodnyy opyt” 04-06 aprel 2018g., Domodedovo, BBN 978-5-4253-0802, Moskva, Integratsiya 2018 UDK 338.24 (082), 2018g.
( [1] Todorova D., Kolev P., Оценка экономической эффективности применения интеллигентных транспортных систем, XII Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 04-06 апрель 2018г., Домодедово, БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2018 УДК 338.24 (082), 2018г. )

[2] Kolev P., Dinamika na mashinen agregat s razpredeleni masovi i elastichni parametri na vrazkata mezhdu silovata i rabotnata mashina, Mehanika transport komunikatsii 2013, ISSN 1312 – 3823 (print) i ISSN 2367-6620 (online).
( [2] Колев П., Динамика на машинен агрегат с разпределени масови и еластични параметри на връзката между силовата и работната машина, Механика транспорт комуникации 2013, ISSN 1312 – 3823 (print) и ISSN 2367-6620 (online). )

[3] Kolev P., Modelirane dvizhenieto na motoped v neholonomna postanovka, Sp. Mehanika transport komunikatsii 2015, ISSN 1312 – 3823 (print) i ISSN 2367-6620 (online).
( [3] Колев П., Моделиране движението на мотопед в нехолономна постановка, Сп. Механика транспорт комуникации 2015, ISSN 1312 – 3823 (print) и ISSN 2367-6620 (online). )

[4] Kolev P., PKK - METOD NA RAZDELYaNE NA DVIZhENIYaTA V ELASTODINAMIKATA NA MANIPULATsIONNI I VALOVI SISTEMI, Monografiya, VTU Todor Kableshkov, ISDN 978-954-12-0257-9, 2018
( [4] Колев П., ПКК - МЕТОД НА РАЗДЕЛЯНЕ НА ДВИЖЕНИЯТА В ЕЛАСТОДИНАМИКАТА НА МАНИПУЛАЦИОННИ И ВАЛОВИ СИСТЕМИ, Монография, ВТУ Тодор Каблешков, ISDN 978-954-12-0257-9, 2018 )

[5] Kolev P., Metod na tsentrovite ravnini –modelirane na nesmutenoto dvizhenie na kontinualno – diskretni valovi sistemi s posledovatelna periodichna struktura, Mehanika na mashinite, ISSN 0861-9727, 2005
( [5] Колев П., Метод на центровите равнини –моделиране на несмутеното движение на континуално – дискретни валови системи с последователна периодична структура, Механика на машините, ISSN 0861-9727, 2005 )

[6] Kolev P., Todorova D., Inteligentni transportni sistemi – faktor za ustoychivoto razvitie na transporta, STUDIYa, Nauchno spisanie ”Ikonomicheska misal”, izd. ”Institut za ikonomicheski izsledvaniya na BAN”, Sofiya, kn. 3, 2016, ISSN 0013-2993, str. 120-140
( [6] Колев П., Тодорова Д., Интелигентни транспортни системи – фактор за устойчивото развитие на транспорта, СТУДИЯ, Научно списание ”Икономическа мисъл”, изд. ”Институт за икономически изследвания на БАН”, София, кн. 3, 2016, ISSN 0013-2993, стр. 120-140 )

[7] Todorova D., Kolev P., „Novatorstvo v tehnologiite na transportnite pototsi”, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Tehnologii i nauka za ustoychivo morsko razvitie, 13-14 may, Varna, str. 176-180, 2015, ISBN 978-954-8991-80-3
( [7] Тодорова Д., Колев П., „Новаторство в технологиите на транспортните потоци”, Международна научна конференция „Технологии и наука за устойчиво морско развитие, 13-14 май, Варна, стр. 176-180, 2015, ISBN 978-954-8991-80-3 )

[8] Todorova D., Kolev P., „Intellektualnyye transportnyye sistemy. Modelirovanie dinamicheskih transportnyh potokov pri kriticheskom perehode: uskorenie – zamedlenie”, (Inteligentni transportni sistemi. Modelirane na dinamichni transportni pototsi pri kritichniya prehod: uskorenie – zakasnenie), 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, str. 677-684, 2015, ISBN 978-80-554-1023-4
( [8] Todorova D., Kolev P., „Интеллектуальные транспортные системы. Моделирование динамических транспортных потоков при критическом переходе: ускорение – замедление”, (Интелигентни транспортни системи. Моделиране на динамични транспортни потоци при критичния преход: ускорение – закъснение), 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, стр. 677-684, 2015, ISBN 978-80-554-1023-4 )

[9] Kolev P., Todorova D., Modelihg and control of traffic flows through intelligent transport processes, Nauchno-prakticheskiy zhurnal “Ekonomika i upravlenie: problemy i resheniya”, str. 109-115, 2017, ISSN 2308-927X
( [9] Kolev P., Todorova D., Modelihg and control of traffic flows through intelligent transport processes, Научно-практический журнал “Экономика и управление: проблемы и решения”, стр. 109-115, 2017, ISSN 2308-927X )

[10] Kirsanov S., Safonov E., Kolev P., Todorova D., Gergova N., Vang Bo, Predostavlenie gosudarstvennyh i munitsipalnyh uslug v sfere gorodskogo passazhirskogo transporta v Rossii i Bolgarii, Moskva, Rossiya, 2018g., str. 185, ISBN 978-5-6040214-1-5
( [10] Кирсанов С., Сафонов Е., Колев П., Тодорова Д., Гергова Н., Ванг Бо, Предоставление государственных и муниципальных услуг в сфере городского пассажирского транспорта в России и Болгарии, Москва, Россия, 2018г., стр. 185, ISBN 978-5-6040214-1-5 )

[11] Kirova A., Transport, globalizatsiya i mezhdunarodna targoviya, Academic Journal ”Mechanics, Transport, Communications”, Volume 11, Issue 3/2013, Part I, ISSN 1312-3823
( [11] Кирова А., Транспорт, глобализация и международна търговия, Academic Journal ”Mechanics, Transport, Communications”, Volume 11, Issue 3/2013, Part I, ISSN 1312-3823 )

[12] Kirova A., The HSR as an innovative and ecological mode of transport, MEST Journal, DOI 10.12709/issn.2334-7058, http://mest.meste.org/MEST_Najava/IX_Kirova... ISSN 2334-7171

[13] Krastanov Kr., Avtomatiziranite parking sistemi ili kak da spestim plosht, vreme i trafik zadrastvaniya, Profesionalno za parkiraneto – spisanie na Balgarskata Parking Asotsiatsiya, yuni, 2005
( [13] Кръстанов Кр., Автоматизираните паркинг системи или как да спестим площ, време и трафик задръствания, Професионално за паркирането – списание на Българската Паркинг Асоциация, юни, 2005 )

[14] Krastanov Kr., Building Bulgaria’s Roads, World Highways May 2010

[15] Krastanov Kr., Bulgaria at the crossroads, World Highways magazine, January/February 2005

[16] Krastanov Kr., Sofia plans extensive metro expansion, IRJ – International Railway Journal, August 2008, Volume 48, Issue 8

[17] Nikolay Georgiev, ”Integriran i sistemen podhod kam eksploatatsionnata bezopasnost na zhelezopatniya transport”, Monografiya, Godishnik na VTU „Todor Kableshkov”, 6/2015, ISBN: 1312-362X.
( [17] Николай Георгиев, ”Интегриран и системен подход към експлоатационната безопасност на железопътния транспорт”, Монография, Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, 6/2015, ISBN: 1312-362X. )

[18] Georgiev N., Guidelines for achieving successful decision-making on risk acceptance in rail transport undertakings, 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, 2015 ISBN 978-80-554-1023-4, стр 163-172, 2015

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките