Научен доклад ID 1631 : 2018/3
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Цветелина Цветкова

Общественият превоз на пътници на територията на Столична община е обществено значима дейност, и представлява предоставяне на услуги за превоз на пътници на територията на общината, регулярно и недискриминационно. Осигурява необходимите транспортни връзки на гражданите за достъп до работни места, здравни, културни и др. институции, необходими в ежедневието на живущите и гостите на града.

София, като доказано най-бързо бързо развиващият се град в страната , както в туристическия така и в икономическия сектор, е необходимо да отговори на предизвикателствата, свързани с обезпечаването на качествена транспортна услуга на увеличаващото се население в града.

Качеството на предлаганата услуга е в тясна зависимост от наличието на финансови ресурси за осъществяване на дейността и реализиране на подобрения в системата. Наличието на ресурси за реализиране на необходимите за системата инвестиции, както по отношение на обновяване на експлоатирания от транспортните дружества подвижен състав , така и по отношение на транспортната инфраструктура, зависи от правилното им управление. Основно звено в структурата на финансовото управление на обществения градски транспорт на територията на Столична община е общинското дружество „Център за градска мобилност“

В доклада ще се разгледа структурата на финансовото управление на приходите и разходите, реализиращи се при експлоатацията на обществения градски транспорт на територията на Столична община, представени като функционираща система, в която разходите на транспортните оператори по изпълнение на обществен превоз на пътници се финансират от различни източници.


финансово управление разходи приходи превоз на пътници обществен градски транспортКey words: financial management costs revenue passenger transport public transportЦветелина Цветкова

BIBLIOGRAPHY

[1] Ikonomicheska ramka za 2016 g. - Reshenie na SOS № 269 ot 14.04.2016 g.
( [1] Икономическа рамка за 2016 г. - Решение на СОС № 269 от 14.04.2016 г. )

[2] Ikonomicheska ramka za 2017 g. - Reshenie na SOS № 475 ot 27.07.2017 g.
( [2] Икономическа рамка за 2017 г. - Решение на СОС № 475 от 27.07.2017 г. )

[3] Doklad № SOA18-VK66-1370 ot data 22.02.2018 g. s vnositeli obshtinski savetnitsi Ekaterina Yordanova, Zafir Zarkov i Ivelina Dzhartova
( [3] Доклад № СОА18-ВК66-1370 от дата 22.02.2018 г. с вносители общински съветници Екатерина Йорданова, Зафир Зарков и Ивелина Джартова )

[4] Ikonomicheska ramka za 2018 g. – Reshenie na SOS№ 9 ot 01.02.2018 g.
( [4] Икономическа рамка за 2018 г. – Решение на СОС№ 9 от 01.02.2018 г. )

[5] Reshenie na SOS № 270 ot data 14.04.2016 g
( [5] Решение на СОС № 270 от дата 14.04.2016 г )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките