Научен доклад ID 1629 : 2018/3
ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ КАТО ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТА

Даниела Тодорова, Снежана Карипова

Актуалността на статията се определя от все по-широкото използване и прилагане на интелигентните транспортни системи (ИТС) у нас и в Европа, което е в контекста на политиката за устойчиво развитие на транспортния сектор.

Развитието на транспортния сектор е от съществено значение за подема на модерното общество. Осигуряването на устойчив транспорт е насочено към реализирането на няколко важни момента за постигане на ефективност на транспортния процес, чрез преход към по-устойчиви транспортни системи. Те са свързани като цяло с повишаване на ефективността на транспорта.

Разработването и внедряването на иновативни информационни и комуникационни технологични решения благоприятства развитието и разпространението на ИТС. Необходимостта от ИТС за предоставяне на качествена транспортна услуга съответства на идеята за постигане на устойчиво развитие на транспортния сектор, в съзвучие с новите моменти в Европейската транспортна политика, Стратегията за устойчиво развитие и Стратегия 2020 на ЕС.

ИТС имат множество приложения, които успяват да подобрят транспортната среда. В настоящата статия се прави характеристика на ИТС и се разглеждат възможностите, които те предоставят за повишаване качеството на транспортната услуга и за подобряването на живота на населението особено в градски условия.


интелигентни транспортни системи устойчиво развитие транспортна инфраструктура инвестиции ползиinteligent transport systems sustainable transport infrastructure development investments benefitsДаниела Тодорова Снежана Карипова

BIBLIOGRAPHY

[1] Strategiya za razvitieto na transportnata sistema na Republika Balgariya do 2020 G., 2010 g. https://www.mtitc.government.bg/bg/category...
( [1] Стратегия за развитието на транспортната система на Република България до 2020 Г., 2010 г. https://www.mtitc.government.bg/bg/category... )

[2] Obshta transportna politika: Obshti polozheniya http://www.europarl.europa.eu/atyourservice...
( [2] Обща транспортна политика: Общи положения http://www.europarl.europa.eu/atyourservice... )

[3] Razvitie na ustoychiva transportna sistema v Republika Balgariya do 2020 g., 2007 g. https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&... https://www.mtitc.government.bg/upload/docs...
( [3] Развитие на устойчива транспортна система в Република България до 2020 г., 2007 г. https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&... https://www.mtitc.government.bg/upload/docs... )

[4] EVROPA 2020: Strategiya za inteligenten, ustoychiv i priobshtavasht rastezh, 2012 g. http://www.strategy.bg/Publications/View.as...
( [4] ЕВРОПА 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, 2012 г. http://www.strategy.bg/Publications/View.as... )

[5] Evropeyska komisiya. Direktiva 2010/40/ES na Evropeyskiya parlament i na Saveta. Ofitsialen vestnik na Evropeyskiya sayuz, 2010, L-207.
( [5] Европейска комисия. Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Официален вестник на Европейския съюз, 2010, L-207. )

[6] Nikolova, H. Inteligentni transportni sistemi. Politika i praktika za vnedryavane. Sofiya, 2017.
( [6] Николова, Х. Интелигентни транспортни системи. Политика и практика за внедряване. София, 2017. )

[7] Inteligentni transportni informatsionni sistemi v upravlenieto na zhelezopatniya sektor, 2015 g. http://www.ritrans.eu/index.xsp?issue=2015-...
( [7] Интелигентни транспортни информационни системи в управлението на железопътния сектор, 2015 г. http://www.ritrans.eu/index.xsp?issue=2015-... )

[8] Kolev P., Todorova D., Inteligentni transportni sistemi – faktor za ustoychivoto razvitie na transporta, STUDIYa, Nauchno spisanie ”Ikonomicheska misal”, izd. ”Institut za ikonomicheski izsledvaniya na BAN”, Sofiya, kn. 3, 2016, ISSN 0013-2993,
( [8] Колев П., Тодорова Д., Интелигентни транспортни системи – фактор за устойчивото развитие на транспорта, СТУДИЯ, Научно списание ”Икономическа мисъл”, изд. ”Институт за икономически изследвания на БАН”, София, кн. 3, 2016, ISSN 0013-2993, )

[9] Kolev P., Modelirane dvizhenieto na motoped v neholonomna postanovka, Sp. Mehanika transport komunikatsii 2015, ISSN 1312 – 3823 (print) i ISSN 2367-6620 (online).
( [9] Колев П., Моделиране движението на мотопед в нехолономна постановка, Сп. Механика транспорт комуникации 2015, ISSN 1312 – 3823 (print) и ISSN 2367-6620 (online). )

[10] Kolev P., Metod na tsentrovite ravnini –modelirane na nesmutenoto dvizhenie na kontinualno – diskretni valovi sistemi s posledovatelna periodichna struktura, Mehanika na mashinite, ISSN 0861-9727, 2005
( [10] Колев П., Метод на центровите равнини –моделиране на несмутеното движение на континуално – дискретни валови системи с последователна периодична структура, Механика на машините, ISSN 0861-9727, 2005 )

[11] Kolev P.,Modeling Two-Link Robots of Discrete Anthropomorphic Structure with Limited Drive Power, Zel 2004, 11thInternational Symposium.

[12] Kirova A., Otsenka na logistichnata gotovnost na transportnata infrastruktura, Nauchno spisanie ”Mehanika, transport, komunikatsii”, tom 11, br. 2, 2014 g., ISSN 1312-3823,
( [12] Кирова А., Оценка на логистичната готовност на транспортната инфраструктура, Научно списание ”Механика, транспорт, комуникации”, том 11, бр. 2, 2014 г., ISSN 1312-3823, )

[13] Krastanov Kr., Avtomatiziranite parking sistemi ili kak da spestim plosht, vreme i trafik zadrastvaniya, Profesionalno za parkiraneto – spisanie na Balgarskata Parking Asotsiatsiya, yuni, 2005
( [13] Кръстанов Кр., Автоматизираните паркинг системи или как да спестим площ, време и трафик задръствания, Професионално за паркирането – списание на Българската Паркинг Асоциация, юни, 2005 )

[14] Krastanov Kr., Building Bulgaria’s Roads, World Highways May 2010

[15] Krastanov Kr., Bulgaria at the crossroads, World Highways magazine, January/February 2005

[16] Krastanov Kr., Sofia plans extensive metro expansion, IRJ – International Railway Journal, August 2008, Volume 48, Issue 8

[17] Nikolay Georgiev, ”Integriran i sistemen podhod kam eksploatatsionnata bezopasnost na zhelezopatniya transport”, Monografiya, Godishnik na VTU „Todor Kableshkov”, 6/2015, ISBN: 1312-362X.
( [17] Николай Георгиев, ”Интегриран и системен подход към експлоатационната безопасност на железопътния транспорт”, Монография, Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, 6/2015, ISBN: 1312-362X. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките