Научен доклад ID 1628 : 2018/3
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ИНФОРМАЦИЯТА В ТЕХНОЛОГИЧНИЯ, ФИНАНСОВИЯ И ДРУГИ СЕКТОРИ

Влада Живанович, Исса Йосеф

Развитието на съвременният бизнес зависи от ефективната употреба на интернет технологиите, като основа за ефективното функциониране на финансовите, икономически, маркетингови операции. Това показва, че значението на Интернет за бизнеса е от съществена важност.

Всеки бизнес процес е свързан с използването на електронна поща при ежедневната комуникация за изпълнението на различни финансови, счетоводни и други операции.

Този факт е в основата на развитието на успешен бизнес и социална мрежа от контакти. В днешно време финансовите пазари не биха могли да се развиват без наличието на качествена и навременна информация.

Съвременните бизнес комуникации зависят от използването на ефективни информационни технологии.

Целта е бизнесът да се адаптира към промените в сферата на интернет технологиите, така че успешно да ги използва в своите програми за развитие. Непркъснатото търсене на нови знания позволява усъвършенстване на бизнеса по отношение на ежедневно извършваните дейности.

Фокусът е поставен върху компютърните мрежи и системната поддръжка. Това предполага, че в световен мащаб все повече и повече специалисти в областта на поддръжката и създаването на компютърен хардуер ще се наемат на работа.

В последно време компаниите успяват да се развиват благодарение на развитието на компютърното и електроинженерството. В тази връзка все повече студенти се обучават в специалностите „Програмиране”, „Мрежова поддръжка” и „Системен дизайн”. Практиката показва, че мрежовите технологии непрекъснато се променят, при което съответните администратори следва да усъвършенстват своите знания, така че да бъдат полезни за бизнеса.


използване на информация интернет технологии съвременен бизнес финансови и други сектори.Usability of information Internet technology modern business financial and other sectorsВлада Живанович Исса Йосеф

BIBLIOGRAPHY

[1] What Network and Computer Systems Administrators Do https://www.bing.com/s

[2] http://smallbusiness.chron.com/can-producti...

[3] Administrators maintain network LANs, WANs, and intranets

[4] Jeremy, Butler, G.( 2012)., A History of Information Technology and Systems, University of Arizona, pp. 148.

[5] Wu, Suzanne, ”How Much Information Is There in the World?”, USC News, University of Southern California, 2013. pp. 64

[6] www.reference.com/technology/internet-technology-72ebcb288063d706

[7] https://www.bing.com/images/search?q=inform...

[8] Zuppo, C.M (2012)., Defining ict in a boundaryless world: the development a working hierarchy,International Journal of Managing Information Technology (IJMIT) Vol.4, No.3, India, pp.98.

[9] Kiesler, S. 82014)., Culture of the Internet, Pasuychology Press, USA, pp. 146.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките