Научен доклад ID 1625 : 2018/3
КРИТИЧЕН АНАЛИЗ НА ИНТЕГРИРАНАТА ТРАНСПОРТНА СТРАТЕГИЯ В ПЕРИОДА ДО 2030 Г., ЧАСТ ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

Валентина Станева, Тонко Петков, Йовко Йоцев, Христо Станев

Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. (Стратегията), внесена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е одобрена с Решение № 336/23.06.2017 г. на Министерския съвет. Стратегията не открива проблема с подготовката и осигуряването на транспортни кадри – пилоти и квалифицирана работна ръка в авиоремонтните предприятия. В нея са представени различни анализи (превозвачи, летища, брой самолети), включително с използване на показатели, от които не произтичат стратегически изводи. Не са установени проблемите, свързани с недостига на капацитет за обслужване на пътници на летище София.

В доклада се прави критичен анализ на Стратегията и са посочени алтернативи за преодоляване на слабостите. Основен недостатък на Стратегията е, че по никакъв начин не е отчетена „Стратегията за въздухоплаването в Европа“, публикувана на

07.12.2015 г. В анализа на частта с въздушния транспорт се предлага да се разгледа ролята на държавата при създаване на рамката за развитие на инфраструктурата, осигуряваща качеството на обслужване на пътуващите с въздушен транспорт. Редно е собственикът, т.е. държавата, да осигури разработването/актуализирането на Генерален план за развитие на летище София по подобие с разработването на генерални планове за пристанищата Варна и Бургас. В частта „Интелигентни транспортни системи във въздушния транспорт” се борави и се излагат планове и виждания с отдавна изтекъл срок за реализация.


въздушен транспорт стратегия Европейски съюзair transport strategy European UnionВалентина Станева Тонко Петков Йовко Йоцев Христо Станев

BIBLIOGRAPHY

[1] Integrirana transportna strategiya v perioda do 2030 g./may 2017 g. Ministerstvo na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata, str. 245/ Odobrena ot MS s RMS № 336/23.06.2017 g.
( [1] Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г./май 2017 г. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, стр. 245/ Одобрена от МС с РМС № 336/23.06.2017 г. )

[2] Strategiya za vazduhoplavaneto v Evropa/Saobshtenie na Komisiyata do Evropeyskiya parlament, Saveta, Evropeyskiya ikonomicheski i sotsialen komitet i Komiteta na regionite /Bryuksel, 7.12.2015 g., COM(2015) 598 final.
( [2] Стратегия за въздухоплаването в Европа/Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите /Брюксел, 7.12.2015 г., COM(2015) 598 final. )

[3] Strategiya za razvitie na transportnata sistema na republika Balgariya do 2020 g./ mart 2010 g. Ministerstvo na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata, odobrena na zasedanie na MS na 7.04.2010 g. /Protokol № 13.
( [3] Стратегия за развитие на транспортната система на република България до 2020 г./ март 2010 г. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, одобрена на заседание на МС на 7.04.2010 г. /Протокол № 13. )

[4] Strategiya za razvitie na transportnata infrastruktura na Republika Balgariya chrez mehanizmite na kontsesiyata, 2013 g., 62 str.
( [4] Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България чрез механизмите на концесията, 2013 г., 62 стр. )

[5] Strategiya za razvitie na transportnata infrastruktura na Republika Balgariya do 2015 g/yuni 2006 g., Ministerstvo na transporta, 89 str. /Ministerski savet, Portal za obshtestveni konsultatsii.
( [5] Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България до 2015 г/юни 2006 г., Министерство на транспорта, 89 стр. /Министерски съвет, Портал за обществени консултации. )

[6] Strategiya za razvitie na grazhdanskoto vazduhoplavane v Republika Balgariya do 2015 godina/septemvri 2014 g./Ministerstvo na transporta i saobshteniyata/ https://www.mtitc. government.bg/upload/docs/Strategyair_final_Var_last_II.pdf, posl. poseten may 2018 g.
( [6] Стратегия за развитие на гражданското въздухоплаване в Република България до 2015 година/септември 2014 г./Министерство на транспорта и съобщенията/ https://www.mtitc. government.bg/upload/docs/Strategyair_final_Var_last_II.pdf, посл. посетен май 2018 г. )

[7] Proektobyudzhet za 2018 g. i aktualizirana byudzhetna prognoza za 2019 i 2020 g. v programen format/Ministerstvo na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata, septemvri 2017 g.
( [7] Проектобюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2019 и 2020 г. в програмен формат/Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, септември 2017 г. )

[8] Byala kniga. Patna karta za postiganeto na Edinno evropeysko transportno prostranstvo – kam konkurentosposobna transportna sistema s efektivno izpolzvane na resursite/Bryuksel, 28.3.2011/ COM(2011) 144 okonchatelen.
( [8] Бяла книга. Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите/Брюксел, 28.3.2011/ COM(2011) 144 окончателен. )

[9] Natsionalna strategiya za integrirano razvitie na infrastrukturata na Republika Balgariya za perioda 2006 – 2015 g./Ministerski savet, may 2006 g.
( [9] Национална стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Република България за периода 2006 – 2015 г./Министерски съвет, май 2006 г. )

[10] Reglament (ES) № 73/2010 na Komisiyata ot 26 yanuari 2010 godina za opredelyane na iziskvaniya otnosno kachestvoto na aeronavigatsionnite danni i aeronavigatsionnata informatsiya za Edinnoto evropeysko nebe (OV L 023, 27.1.2010, p.6).
( [10] Регламент (ЕС) № 73/2010 на Комисията от 26 януари 2010 година за определяне на изисквания относно качеството на аеронавигационните данни и аеронавигационната информация за Единното европейско небе (ОВ L 023, 27.1.2010, p.6). )

[11] Reglament za izpalnenie (ES) № 409/2013 na Komisiyata ot 3 may 2013 godina za opredelyaneto na savmestni proekti, izgrazhdaneto na strukturi za upravlenie i opredelyaneto na stimuli v podkrepa na izpalnenieto na Evropeyskiya generalen plan za upravlenie na vazdushnoto dvizhenie (OB L 123, 4.5.2013g.).
( [11] Регламент за изпълнение (ЕС) № 409/2013 на Комисията от 3 май 2013 година за определянето на съвместни проекти, изграждането на структури за управление и определянето на стимули в подкрепа на изпълнението на Европейския генерален план за управление на въздушното движение (OB L 123, 4.5.2013г.). )

[12] „Edinno evropeysko nebe“ – promenena kultura, no ne i edinno nebe“/Evropeyska smetna palata, 2017 g., 81 str.
( [12] „Единно европейско небе“ – променена култура, но не и единно небе“/Европейска сметна палата, 2017 г., 81 стр. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките