Научен доклад ID 1623 : 2018/3
ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ТРАНСПОРТА

Светла Цветкова

Рискът в транспорта е следствие от реалните процеси и динамиката в развитието на съвременната икономика. Професионалното управление на транспортните предприятия е от изключителна важност за успешното им функциониране на динамичния транспортен пазар. Управлението на риска е част от цялостното управление на предприятието и е свързано с превенция и минимизиране на неприятните последици от настъпване на случайни събития по време на извършване на транспортния процес. Ето защо успеха на управлението на дейността на предприятието, като цяло зависи и от ефективното управление на рисковете, а това от своя страна налага точното им идентицициране и правилна оценка на потенциално съществуващите възможности за тяхното настъпване.

Като част от управленската дейност, дейността насочена към преодоляване на рисковете в транспорта използва традиционните за управлението методи и средства, но трябва да се знае, че управлението на риска в транспорта има свой особености и специфика, главно по отношение на идентификацията и анализа на потенциалните възможности за възникване на рискови ситуации в процеса на извършване на транспортната дейност.

Особеностите при управлението на риска в транспорта и неговият успех зависят изцяло от правилното идентифициране и анализ на видовете потенциални рискове, свързани със специфичните особености на производствената дейност в транспорта. Те заемат определящо място и са основни етапи в процеса на управление на риска в транспортните предприятия.


ефективно управление на риска неопределеност и риск в транспорта особености в управлението на риска в транспорта идентификация и оценка на риска в транспорта effective risk management uncertainty and risks in transport peculiarities of risk managemСветла Цветкова

BIBLIOGRAPHY

[1] Parvanov, H., Tsvetkova, S., “Upravlenie na transporta i energetikata”, IK na UNSS, str. 80 - 83,
( [1] Първанов, Х., Цветкова, С., “Управление на транспорта и енергетиката”, ИК на УНСС, стр. 80 - 83, )

[2] Draganov, H., (2003), “Upravlenie na riska” , Izdatelstvo “Trakiya M”, str. 99,
( [2] Драганов, Х., (2003), “Управление на риска” , Издателство “Тракия М”, стр. 99, )

[3] Kamenov, K. (200), “Upravlenie na riska”, Svishtov, str.28,
( [3] Каменов, К. (200), “Управление на риска”, Свищов, стр.28, )

[4] Parvanov, H. (2007) “Upravlenie na transportnata firma”, UI “Stopanstvo”, str.58,
( [4] Първанов, Х. (2007) “Управление на транспортната фирма”, УИ “Стопанство”, стр.58, )

[5] Tsvetkova, S., (2014) “Efektivno upravlenie na inovatsionnata deynost v transporta”, Izdatelstvo “Krisan –S”, str.98,
( [5] Цветкова, С., (2014) “Ефективно управление на иновационната дейност в транспорта”, Издателство “Крисан –С”, стр.98, )

[6] Vasilev, E., Tsvetkova, S., Gatovski I. (2016) “Upravlenie na inovatsiite v transporta”, IK na UNSS, str.201,
( [6] Василев, Е., Цветкова, С., Гътовски И. (2016) “Управление на иновациите в транспорта”, ИК на УНСС, стр.201, )

[7] Parvanov, H., Bakalova, V., Tsvetkova, S., (2010) “Upravlenie na transportni proekti”, UI “Stopanstvo”,str.115,
( [7] Първанов, Х., Бакалова, В., Цветкова, С., (2010) “Управление на транспортни проекти”, УИ “Стопанство”,стр.115, )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките