Научен доклад ID 1620 : 2018/3
КОНЦЕПЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА ДАННИ ЗА СЕКТОР ТРАНСПОРТ

Емил Железов, Гергана Кирилова, Калина Балева

В доклада е представена концепция за създаване на база данни за сектор транспорт, която включва методика за събиране, систематизиране, структуриране и оценка на данните.

За създаването на единна база от данни, съдържаща информация за транспортния сектор, която развива научната структура и предоставя възможности за лесен и бърз достъп до разнородна транспортна информация, е необходимо да бъдат проучени източниците на информация, да бъдат събрани и класирани подходящи данни, като за целта същите следва да бъдат оценени съгласно разработена методика и план за събиране на данни.

За разработката на база данни за съхранение и управление на статистическа информация в транспорта е необходимо изграждане на цялостна концепция за:

- проучване на възможностите за набиране на необходимата информация,

- разработване на методика за събиране и обработка на данните,

- систематизиране и структуриране на събраните данни,

- извършване на оценка на събраните данни по разработена методика, за включване, класиране и приложимост на данните по предварително зададени критерии.

Базата от данни ще съдържа разнородна, систематизирана и структурирана по подходящ начин информация за транспортния сектор, приложима за извършване на икономически изследвания и прогнози в транспорта.

Концепцията позволява базата данни да е бързо достъпна и да се управлява лесно от потребителите чрез използване на системи за управление на съдържанието.


система за управление на съдържанието концепция за база данни транспортcontent management system database concept transportЕмил Железов Гергана Кирилова Калина Балева

BIBLIOGRAPHY

[1] Integrirana transportna strategiya na R Balgariya do 2030 godina BG16M1OP001-5.001-0007, prioritetna os 5 ”Tehnicheska pomosht” na operativna programa ”Transport i transportna infrastruktura” 2014-2020 G.,
( [1] Интегрирана транспортна стратегия на Р България до 2030 година BG16M1OP001-5.001-0007, приоритетна ос 5 ”Техническа помощ” на оперативна програма ”Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 Г., )

[2] Baleva, K., „Funktsionalni vazmozhnosti na softueren produkt WORDPRESS za razrabotvane na Ueb bazirana platforma za sahranenie i upravlenie na statisticheska informatsiya v transporta“, izdanie „Mlad forum“ na nauchno elektronno spisanie „Mehanika Transport Komunikatsii“, 2018, pod pechat.
( [2] Балева, К., „Функционални възможности на софтуерен продукт WORDPRESS за разработване на Уеб базирана платформа за съхранение и управление на статистическа информация в транспорта“, издание „Млад форум“ на научно електронно списание „Механика Транспорт Комуникации“, 2018, под печат. )

[3] Nauchnoizsledovatelski proekt „Razrabotvane na platforma za sahranenie i upravlenie na statisticheska informatsiya v transporta“, VTU „Todor Kableshkov“ sesiya 2018.
( [3] Научноизследователски проект „Разработване на платформа за съхранение и управление на статистическа информация в транспорта“, ВТУ „Тодор Каблешков“ сесия 2018. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките