Научен доклад ID 1620 : 2018/3
КОНЦЕПЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА ДАННИ ЗА СЕКТОР ТРАНСПОРТ

Емил Железов, Гергана Кирилова, Калина Балева

В доклада е представена концепция за създаване на база данни за сектор транспорт, която включва методика за събиране, систематизиране, структуриране и оценка на данните.

За създаването на единна база от данни, съдържаща информация за транспортния сектор, която развива научната структура и предоставя възможности за лесен и бърз достъп до разнородна транспортна информация, е необходимо да бъдат проучени източниците на информация, да бъдат събрани и класирани подходящи данни, като за целта същите следва да бъдат оценени съгласно разработена методика и план за събиране на данни.

За разработката на база данни за съхранение и управление на статистическа информация в транспорта е необходимо изграждане на цялостна концепция за:

- проучване на възможностите за набиране на необходимата информация,

- разработване на методика за събиране и обработка на данните,

- систематизиране и структуриране на събраните данни,

- извършване на оценка на събраните данни по разработена методика, за включване, класиране и приложимост на данните по предварително зададени критерии.

Базата от данни ще съдържа разнородна, систематизирана и структурирана по подходящ начин информация за транспортния сектор, приложима за извършване на икономически изследвания и прогнози в транспорта.

Концепцията позволява базата данни да е бързо достъпна и да се управлява лесно от потребителите чрез използване на системи за управление на съдържанието.

open/download as PDF
система за управление на съдържанието концепция за база данни транспортcontent management system database concept transportЕмил Железов Гергана Кирилова Калина Балева

BIBLIOGRAPHY

[1] Integrirana transportna strategiya na R Balgariya do 2030 godina BG16M1OP001-5.001-0007, prioritetna os 5 ”Tehnicheska pomosht” na operativna programa ”Transport i transportna infrastruktura” 2014-2020 G.,
( [1] Интегрирана транспортна стратегия на Р България до 2030 година BG16M1OP001-5.001-0007, приоритетна ос 5 ”Техническа помощ” на оперативна програма ”Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 Г., )

[2] Baleva, K., „Funktsionalni vazmozhnosti na softueren produkt WORDPRESS za razrabotvane na Ueb bazirana platforma za sahranenie i upravlenie na statisticheska informatsiya v transporta“, izdanie „Mlad forum“ na nauchno elektronno spisanie „Mehanika Transport Komunikatsii“, 2018, pod pechat.
( [2] Балева, К., „Функционални възможности на софтуерен продукт WORDPRESS за разработване на Уеб базирана платформа за съхранение и управление на статистическа информация в транспорта“, издание „Млад форум“ на научно електронно списание „Механика Транспорт Комуникации“, 2018, под печат. )

[3] Nauchnoizsledovatelski proekt „Razrabotvane na platforma za sahranenie i upravlenie na statisticheska informatsiya v transporta“, VTU „Todor Kableshkov“ sesiya 2018.
( [3] Научноизследователски проект „Разработване на платформа за съхранение и управление на статистическа информация в транспорта“, ВТУ „Тодор Каблешков“ сесия 2018. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките