Научен доклад ID 1617 : 2018/3
ИНОВАЦИИ, ИНОВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА В ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА

Даниела Тодорова, Мария Славова-Ночева, Боян Медникаров

В научната разработка се изследват някои съвременни процеси, дейности и резултати свързани с усвояването и използването на нови знания в икономиката. Разглеждат се въпроси за икономическата същност на иновациите в аспекта на иновационната система и дейности. На основата на сравнителен анализ се представят проблеми относно тенденциите и перспективите на тяхното развитие в България. Разгледани са въпроси свързани с иновационната политика в транспортната система и иновационните процеси в транспорта.

Представят се възможностите на иновациите за насърчаване на икономическото и социалното развитие на страната, повишаване на конкурентоспособността на транспортните фирми, както на националния, така и на международния транспортен пазар. Иновациите и иновационните политики са свързани със създаване на условия за ускорено и конкурентоспособно развитие на страната, поддържане на икономически растеж, разкриване на нови работни места, постигане на устойчив транспорт.


иновации иновационна система иновационни дейности иновационна политика иновационни практики в транспортната система.innovation innovation system innovation activities innovation policy innovation practices in the transport system.Даниела Тодорова Мария Славова-Ночева Боян Медникаров

BIBLIOGRAPHY

[1] Shumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, Ha per & Ron, New York, 1975, p.132.

[2] Chobanova R. Inovativnost na natsionalnata ikonomika, Akademichno izdatelstvo „Prof. Marin Drinov”, S., 2012.
( [2] Чобанова Р. Иновативност на националната икономика, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, С., 2012. )

[3] Georgiev Iv. Inovatsiite. Evropeyska, natsionalna i regionalna politika. Fondatsiya „Prilozhni izsledvaniya i komunikatsii, S., 2008r s.373-375.
( [3] Георгиев Ив. Иновациите. Европейска, национална и регионална политика. Фондация „Приложни изследвания и комуникации, С., 2008р с.373-375. )

[4] Ramkova programa za konkurentosposobnost i inovatsii (2007-2013), chl.8.
( [4] Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007-2013), чл.8. )

[5] Slavova-Nocheva M. Konkurentsiya, konkurentosposobnost, transporten pazar, VTU „T.Kableshkov”, S., 2012.
( [5] Славова-Ночева М. Конкуренция, конкурентоспособност, транспортен пазар, ВТУ „Т.Каблешков”, С., 2012. )

[6] Inovatsii, bg 2017.
( [6] Иновации, bg 2017. )

[7] The Global, Word competitiveness Report 2016 – World Economic Forum.

[8] НСИ. bg 2017.

[9] Inovatsionna strategiya na Balgariya i merkite za neynata realizatsiya. S., 2014-2020.
( [9] Иновационна стратегия на България и мерките за нейната реализация. С., 2014-2020. )

[10] Todorova D., „Efekti na operativnite programi varhu razvitieto na transportniya sektor na Balgariya”, Sp. Biznes posoki, br.2/ 2014g, ISSN 1312-6016
( [10] Тодорова Д., „Ефекти на оперативните програми върху развитието на транспортния сектор на България”, Сп. Бизнес посоки, бр.2/ 2014г, ISSN 1312-6016 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките