Научен доклад ID 1614 : 2018/3
МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БЕЗОПАСНОСТТА СРЕЩУ ДЕРАЙЛИРАНЕ ПРИ ЖЕЛЕЗОПЪТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ

Добринка Атмаджова

Динамичните параметри, които са пряко свързани с безопасността срещу дерайлиране, са силите в контактната зона между железопътното превозно средство и релсовия път. Установяването на тези взаимоотношения е резултат от редица проучвания, които установяват, че дерайлирането, може да възникне, когато съотношението на страничните и вертикалните сили в контакта колело-релса надхвърля определена гранична стойност. Тази стойност зависи от ъгъла на реборда, геометрията на контакта и коефициента на триене. Състоянието на безопасност срещу дерайлиране въз основа на критерия ”Надал”, но изменено чрез отчитане на продължителността на импулса на взаимодействие „колело-релса” (или разстоянието, през което се извършва действителното дерайлиране) е съществен елемент при оценката на динамичните свойства на железопътните превозни средства и тяхното одобрение за експлоатация в съответствие с действащите разпоредби. В статията е разгледан експериментално-изчислителен метод за определяне на критерия на безопасност срещу дерайлиране при квазистатични условия. Експерименталното определяне на критерия на безопасност срещу дерайлиране при квазистатични условия се извършва чрез пряко измерване на хоризонталната и вертикална сили в контактната точка „колело-релса” на атакуващото колело, чрез непосредствено измерване на лагерната сила на колооста, вертикалните сили върху буксите и статичното вертикално натоварване на колелата, и по зависимости на Евро норми и фишове на UIC. Метода е приложен за определяне критерия на безопасност срещу дерайлиране при железопътно произшествие.


Подвижен железопътен състав безопасност железопътно произшествие дерайлиране.Rolling stock safety railway accident derailment.Добринка Атмаджова

BIBLIOGRAPHY

[1] Nadal M. J.: Theorie de la stabilite des locomotives, Movement de Lacet, Annales des Mines, vol. 10, 1896, str. 232

[2] EN 14363: Railway applications - Testing for the acceptance of running characteristics of railway vehicles - Testing of running behaviour and stationary tests. European Committee For Standardization, 2005

[3] UIC Code 518 OR: Testing and approval of railway vehicles from the point of view of their dynamic behaviour - Safety – Track fatigue-Ride quality, International Union of Railways, 2nd ed., April 2003

[4] M1001, AAR Mechanical Division, Manual of standards and recommended practices, section C – Part II, Volume 1, Chapter XI, Section 11. 5.2 Track- Worthiness Criteria, Adopted 1987, Revised 1993

[5] Technical Standard for Japanese Railway, available at http://www.mlit.go.jp/english

[6] Sobaś M.: Stan i doskonalenie kryteriów bezpieczeństwa przed wykolejeniem pojazdów szynowych, Pojazdy Szynowe nr 4, 2005, str. 1-13, Pojazdy Szynowe nr 2, 2006, str. 37-48

[7] Elkins J., Wu H.: New criteria for flange climb derailment, Railroad Conference, 2000. Proceedings of the 2000 ASME/IEEE Joint Volume , 1-7, 2000

[8] Wu H., Shu X., Wilson N.: TCRP Report 71, Track-Related Research, Volume 5: Flange Climb Derailment Criteria and Wheel/Rail Profile Management and Maintenance Guidelines for Transit Operations, Transportation Research Board of the National Academies, 2005

[9] Shust W., Elkins J., Kalay S., El-Sibaie: Flange climb derailment tests using AAR’s Track Loading Vehicle, Research Report R-910, AAR, December 1997

[10] Milan Bižić, Dragan Petrović, Dušan Stamenković BASICS OF EXPERIMENTAL DETERMINATION OF WHEEL-RAIL CONTACT FORCES USING INSTRUMENTED WHEELSETS, FACTA UNIVERSITATIS SERIES: Mechanical Engineering Vol. 1, No 10, 2003, PP. 8 - 2

[11] Milan BIŽIĆ, Dragan PETROVIĆ, METHODOLOGIES OF EXPERIMENTAL DETERMINATION OF WHEEL-RAIL CONTACT FORCES The XVI Conference RAILCON ‘14, Niš, Serbia, 2014

[12] Milan B Bižić, Dragan Z Petrović, Miloš C Tomić and Zoran V Djinović Development of method for experimental determination of wheel–rail contact forces and contact point position by using instrumented wheelset, Published 19.06.2017 Measurement Science and Technology, Vol. 28, No 7, 2018

[13] Skorbanski B. OKONChATELEN DOKLAD ot tehnichesko razsledvane na zhelezopatno proizshestvie - deraylirane na vagon ot mezhdunaroden barz vlak № 465 pri tranzitno preminavane po treti kolovoz v gara Raduntsi na 03.09.2013 g. - MTITS, 2013 https://www.mtitc.government.bg
( [13] Скорбански Б. ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от техническо разследване на железопътно произшествие - дерайлиране на вагон от международен бърз влак № 465 при транзитно преминаване по трети коловоз в гара Радунци на 03.09.2013 г. - МТИТС, 2013 https://www.mtitc.government.bg )

[14] Kostov K., Mircheva Ts. Ekspertna otsenka na tehnicheskoto sastoyanie na zhelezniya pat sled deraylirane na zhp vozilo, tom 14, broy 3/3, 2016 g. Nauchno spisanie http://www.mtc-aj.com
( [14] Костов К., Мирчева Ц. Експертна оценка на техническото състояние на железния път след дерайлиране на жп возило, том 14, брой 3/3, 2016 г. Научно списание http://www.mtc-aj.com )

[15] „Naredba № 58” na MT, ot 2.08.2006 g. za pravilata za tehnicheskata eksploatatsiya, dvizhenieto na vlakovete i signalizatsiyata v zhelezopatniya transport, v sila ot 15.08.2014 g.
( [15] „Наредба № 58” на МТ, от 2.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт, в сила от 15.08.2014 г. )

[16] „Sporazumenie za razmyanata i izpolzvaneto na patnicheski vagoni v mezhdunarodno saobshtenie” – RIC, v sila ot 1 yanuari 2001 g.
( [16] „Споразумение за размяната и използването на пътнически вагони в международно съобщение” – RIC, в сила от 1 януари 2001 г. )

[17] „Instruktsiya za koloosi na vagonite” – 1977 g.
( [17] „Инструкция за колооси на вагоните” – 1977 г. )

[18] NIKOLOV V., MODELING AND STRENGTH ANALYSIS OF THE AXLES OF BOGIE WITH VARIABLE-GAUGE WHEELSETS, The Fourth International Symposium for Students CPMA 2015 , 2015г.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките