Научен доклад ID 1613 : 2018/3
УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ – СЪВРЕМЕНЕН СВЕТОГЛЕД НА ЕВРОПА И СВЕТА

Дончо Иванов

Устойчивото развитие е посочено като вътрешна и външна политика за създаването на Европейския съюз. Фундаменталните основи за устойчивото развитие са част от Договора от Лисабон за изменение на договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност - в чл.2 и чл. 3а, както и в Европейското споразумение за асоцииране. От тях следва принципно различна ценноста система, в сравнение със сега съществуващата неолиберална ценностна система, и твърде близка до тази на културата за устойчиво развитие на ООН. Това предполага смяната на обществената образователна система с цел реализация на принципите за устойчиво развитие и преодоляване на високото състояние на рисковете. Необходима е спешна мотивация на значителни човешки маси с оглед по бързото решаване на проблемите, които ускоряват нарастващите заплахи, най-вече тези с климата, с намаляване на ресурсите, с предизвикателствата срещуоколната среда като цяло. За съжаление Р България е избрала пътя на Вашингтонския консенсус, шоковата терапия и пазарния фундаментализъм, а не на устойчивото развитие, и все още не е приела национална стратагия за устойчиво развитие, което затруднява процеса на синхронизиране на политиките с тези на ЕС и ООН. Изборът е между глобална устойчивост или неравновесни системи. Необходими са национална и глобална коалиция за хармонизиране на процесите, протичащи в икономиката, обществото и околната среда, с цел продължаване на човешката еволюция и опазване на човешкия вид.


устойчиво развитие хуманизъм ЕС ООНEU Sustainable DevelopmentUN HumanismДончо Иванов

BIBLIOGRAPHY

[1] Penchev, P. Humanizmat v Dogovora ot Lisabon.// Sp. „Kontakti”, VIII-2, 2008, Sofiya, 2008, s. 39-40
( [1] Пенчев, П. Хуманизмът в Договора от Лисабон.// Сп. „Контакти”, VIII-2, 2008, София, 2008, с. 39-40 )

[2]Ofitsialen vestnik na Evropeyskiya sayuz, Godina 50, 17 dekemvri 2007/S306/01
( [2]Официален вестник на Европейския съюз, Година 50, 17 декември 2007/С306/01 )

[3] Zagorov, O. Idealat. Velichieto na duha. S., UI „Sv. Kliment Ohridski”, 1998, s. 140
( [3] Загоров, О. Идеалът. Величието на духа. С., УИ „Св. Климент Охридски”, 1998, с. 140 )

[4] Zagorov, O. Idealat. Velichieto na duha. S., UI „Sv. Kliment Ohridski”, 1998, s. 118
( [4] Загоров, О. Идеалът. Величието на духа. С., УИ „Св. Климент Охридски”, 1998, с. 118 )

[5] Penchev, P. Humanizmat v Dogovora ot Lisabon.// Sp. „Kontakti”, VIII-2, 2008, Sofiya, 2008, s. 52
( [5] Пенчев, П. Хуманизмът в Договора от Лисабон.// Сп. „Контакти”, VIII-2, 2008, София, 2008, с. 52 )

[6] Penchev, P. Humanizmat v Dogovora ot Lisabon.// Sp. „Kontakti”, VIII-2, 2008, Sofiya, 2008, s. 58
( [6] Пенчев, П. Хуманизмът в Договора от Лисабон.// Сп. „Контакти”, VIII-2, 2008, София, 2008, с. 58 )

[7] Miltan, D. H. Hronologichni i tematichni diagrami na filosofskite sistemi, S., Izdatelstvo NOV ChOVEK, 1998, s. 43
( [7] Милтън, Д. Х. Хронологични и тематични диаграми на философските системи, С., Издателство НОВ ЧОВЕК, 1998, с. 43 )

[8] Pri po-golyama svoboda. Doklad na Generalniya sekretar na OON. S., Fondatsiya „Ustoychivo razvitie za Balgariya”, 2005, s. 185
( [8] При по-голяма свобода. Доклад на Генералния секретар на ООН. С., Фондация „Устойчиво развитие за България”, 2005, с. 185 )

[9] http://www.un.org/russian/documen/declarat/...

[10] http://www.un.org/esa/sustdev/document/ adgenda21toc.htm

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките