Научен доклад ID 1604 : 2018/3
ПОДХОД ЗА СИМУЛИРАНЕ ЗАЕТОСТТА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА АВТОМОБИЛИТЕ НА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОВИКВАНИЯТА ЧРЕЗ MS EXCEL

Теодор Беров, Петя Стоянова

В доклада се разглежда проблема за симулиране на движението и съответно определяне заетостта на автомобилите на Спешна медицинска помощ при обслужване на повиквания, случайно разпределени през опреден времеви период. Предложен е нов подход се базира на програмния продукт MS EXCEL, чрез максимално използване на възможностите на заложения в него програмен език VBA (Microsoft® Visual Basic® for Applications), който е обектно-ориентиран език, основаващ се на езика BASIC, за бързо разработване на апликации (RAD) и използва Google Maps™ за данни за разстоянията и времепътуванията. Направеният симулационен модел е приложен за София - град, както са показани получените резултати за един работен ден (300 генерирани повиквания). В модела са заложени характерни фази на придвижване и престой с определени времеви рамки, според медицински стандарт „Спешна медицина” за медицински триаж в изпълнение на повиквания, при определен брой базови станции за извънболнична спешна медицинска помощ и тяхното покритие по площ. Приложена е стратегията за определяне на променливите показатели, отнасящи се за обслужването на пациента, заедно с генериране на повикването, което води до по-голяма яснота на формираната задача. Основното приложение на разработения компютърен симулационен модел е за оценка на оптимизационни решения, свързани с определяне, броя на санитарните автомобили и спешни екипи прикрепени към тях.


транспорт автомобилен градски спешна медицинска помощtransport urban emergency medical aidТеодор Беров Петя Стоянова

BIBLIOGRAPHY

[1] Ministerstvo na Zdraveopazvaneto Naredba № 12 ot 30 dekemvri 2015 g. za utvarzhdavane na meditsinski standart „Speshna meditsina“, obn. DV br.4 ot 15.01.2016 g..
( [1] Mинистерство на Здравеопазването Наредба № 12 от 30 декември 2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“, обн. ДВ бр.4 от 15.01.2016 г.. )

[2] Trendafilov, Z. Analiz na metodi za opredelyane na fazite na svetofarni uredbi.// sp. Mehanika transport komunikatsii, 2017, Sofiya, ISSN 1312-3823.
( [2] Трендафилов, З. Анализ на методи за определяне на фазите на светофарни уредби.// сп. Механика транспорт комуникации, 2017, София, ISSN 1312-3823. )

[3] Berov T.. Implementing The Google Maps API to improve Vehicle Routing Problem: distance/traveltime matrix, XVII SCIentific-expert conference in Railways ‘Railcon’16’. 2016. 13-14.10.2016,Nis, SERBIA, ISBN 978-86-6055-086-8

[4] Lamine, Franck Fontanili, Maria di Mascolo, Hervé Pingaud: Improving the Management of an Emergency Call Service by Combining Process Mining and Discrete Event Simulation Approaches. PRO-VE 2015: 535-546

[5] Trendafilov, Z. Application of simulation and analytical models of recourse planning and locomotive scheduling.// 23 nd International Symposium, June 2015, Žilina, SK.

[6] http://www.bernabe.dorronsoro.es/vrp/

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките