Научен доклад ID 1602 : 2018/3
ПОДХОД ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ И ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ С GPSS МОДЕЛ НА МРЕЖА ОТ СМО С ОГРАНИЧЕНИЯ НА БРОЙ ЗАЯВКИТЕ В ПОДСИСТЕМИТЕ И СИСТЕМАТА

Кирил Карагьозов, Петя Стоянова

В този доклад се анализира подхода за прилагане на симулационен модел на открита мрежа от системи за масово обслужване (СМО), в която отделните СМО или елементи от тях (опашка или обслужващи устройства), принадлежат на подсистеми (региони в мрежата), в които общият брой на заявките е ограничен. В една отворена мрежа може да има няколко такива региона, които могат и да се припокриват. Разработеният симулационен модел на GPSS World се основава на модела на открита мрежа от СМО в [1], като в него допълнително са развити блокове позволяващи дефиниране на ограничениятa на броя заявки по региони и принадлежността на отделни СМО или елементите им към даден регион. Разглежда се открита мрежа от СМО, в която постъпва входящ поток от външната среда с интензивност λ0 заявки/ед.време и с коефициент на вариация на входящия поток Ca0. Зададена е маршрутна матрица Q с елементи вероятностите изходяща заявка от СМО i да постъпи в СМО j {qij}, i,j=0,K –К-брой на СМО в мрежата. Зададени са времената за обслужване tsj и техните коефициенти на вариация Csj за всяка СМО в мрежата. За всяка СМО може да се дефинира ограничение на размера на опашката. Моделът е приложен към примерна открита мрежа с два региона с ограничения на броя заявки: регион 1 към който принадлежат четири от 5-те СМО в мрежата и регион 2 включващ всичките 5 СМО. Постъпващата заявка чака на входа на мрежата, когато в регион 2 броя на заявките е равен на ограничението. Получените резултати илюстрират значителното въздействие на ограниченията на броя на заявките, като коефициента на увеличение на общия брой в мрежата е значителен, спрямо мрежа без ограничения. Анализирани са получените резултати.


симулационни модели GPSS модели на мрежи от СМО смесени открити и затворени мрежи от СМО с ограничени буфериsimulation models GPSS models of queuing system networks mixed open and closed networks of queuing systems with limited buffersКирил Карагьозов Петя Стоянова

BIBLIOGRAPHY

[1] Karagyozov K.S. , Dimitrov S.D. Kompleksen imitatsionen model na otvoreni sistemi za masovo obsluzhvane s proizvolna struktura. Godishnik na VTU br.5/ 2014g., Sofiya, ISSN 1314-362X
( [1] Карагьозов К.С. , Димитров С.Д. Комплексен имитационен модел на отворени системи за масово обслужване с произволна структура. Годишник на ВТУ бр.5/ 2014г., София, ISSN 1314-362X )

[2] Karagyozov K.S. Yerarhichna dekompozitsiya i sintez za modelirane na logistichnite sistemi chrez zakriti mrezhi za masovo obsluzhvane. Mehanika transport komunikatsii, tom 11, broy 3, 2013 g., Sofiya, ISSN 1312-3823
( [2] Карагьозов К.С. Йерархична декомпозиция и синтез за моделиране на логистичните системи чрез закрити мрежи за масово обслужване. Механика транспорт комуникации, том 11, брой 3, 2013 г., София, ISSN 1312-3823 )

[3] Trendafilov, Z. Analiz na metodi za opredelyane na fazite na svetofarni uredbi. Mehanika transport komunikatsii, 2017, Sofiya, ISSN 1312-3823.
( [3] Трендафилов, З. Анализ на методи за определяне на фазите на светофарни уредби. Механика транспорт комуникации, 2017, София, ISSN 1312-3823. )

[4] Baskett F., Chandy K.m.,Muntz R.R. and Palacios F.. Open, Closed and Mixed Networks of Queues with Different classes of Customers. JACM., vol.22,No2,1975.

[5] Dallery,Y.Approximate Analysis of Genaral Open Queuing Networks with Reastricted Capacity.Performance evaluation 11 (1990) North Holland.

[6] Lavenberg,S.,S. A Perespective on Queuing Models of Computer Performance , Performance evaluation 10(1989),North Holland.

[7] Lazowska D.E.,Zahorijan J.,Graham G.S.,Sevcik C.. Quantative System performance (Computer System Analysis Using Queueing Network models). Prntice-hall,inc.,Englewood Cliffs, New Jerssey,1984.

[8] Reiser M.,Lavenberg S.S. Mean Value Analysis of Closed Multichain Queueing Networks., J.A.C.M.,vol.27,No2,1980.

[9] Silva,E.,S.,R.R.Muntz.Approximate Solutions for Class of Non-Product Form Queueing Network Models.Performance evaluation 7(1987) 221-242,North-Holland

[10] Todorova M, GPSS Simulation of Coach Yard Operation and Application of the Model to Optimize Performance, 22nd International Symposium EURO - Zel 2014 ”Recent Challenges for European Railways”, 03 - 04 June 2014, Žilina (Slovak Republic).

[11] Trendafilov, Z. Application of simulation and analytical models of recourse planning and locomotive scheduling.// 23 nd International Symposium, June 2015, Žilina, SK.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките