Научен доклад ID 1596 : 2018/3
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ УНИВЕРСИТЕТСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО НА БЪДЕЩИ КАДРИ ЗА ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА

Даниела Тодорова, Петър Колев, Нина Гергова

Развитието на образованието и науката са основен елемент от устойчивото икономическо развитие на всяка държава. Знанието има особено важна роля, както за отделния човек, така и за обществото като цяло. Структурите, придобили повече знания заемат по-добри и печеливши пазарни ниши, а нациите, осигуряващи такива знания са по-конкурентоспособни, ето защо образованието можем да разглеждаме като инфраструктура от образователни институции, които предлагат знания и извършват подготовка на обучаемите за трудовия пазар.

Интернационализацията използвана във висшето образование е една от най-важните съвременни тенденции на икономическото развитие. В статията се характеризира образователният пазар в условия на интернационализация.

Разгледани са основните форми, които се използват за реализирането на този процес. Специално внимание е отделено на сътрудничеството между университетите, като възможност за повишаване на качеството на образование, което е от съществено значение за конкурентоспособността на нацията и съответно на държавата.

Необходимо е постоянно повишаване на квалификацията на хората, усвояване на нови знания и умения, с цел по-голяма адаптивност и приспособимост към нуждите на трудовия пазар. Основна задача на висшето образование е да развива и поддържа ефективна връзката образование-наука-бизнес, защото е важно специалистите, които се обучават да са добре подготвени за практиката.

Очертани са възможностите за развитие на транспортното образование в условията на интернационализация.


образование качество интернационализация университет транспортeducation quality internationalization university transportДаниела Тодорова Петър Колев Нина Гергова

BIBLIOGRAPHY

[1] Strategiya za razvitie na vissheto obrazovanie v Republika Balgariya za perioda 2014-2020g., https://www.mon.bg/
( [1] Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020г., https://www.mon.bg/ )

[2] Godishen doklad na rektora na VTU „Todor Kableshkov”, 2017 g., www.vtu.bg
( [2] Годишен доклад на ректора на ВТУ „Тодор Каблешков”, 2017 г., www.vtu.bg )

[3] Kolev P., Todorova D., Visshe transportno uchilishte „Todor Kableshkov” – moderno obrazovanie i profesionalizam, Nauchno metodichesko spisanie ”Profesionalno obrazovanie”, izd. ”Az Buki”, MON, Sofiya, kn. 5, 2012, ISSN 1314-555H, str. 404-412
( [3] Колев П., Тодорова Д., Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” – модерно образование и професионализъм, Научно методическо списание ”Професионално образование”, изд. ”Аз Буки”, МОН, София, кн. 5, 2012, ISSN 1314-555Х, стр. 404-412 )

[4] Kolev P., Todorova D., Gergova N., Vozmozhnosti razvitiya transporta i transportnogo obrazovaniya v Bolgarii v ramkah operativnoy programmy „Transport i transportnaya infrastruktura”, Sbornik trudov Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii ”Sovremennyye problemy razvitiya zheleznodorozhnogo transporta i upravleniya perevozchnym protsesom”, Moskva, str. 6, 2014
( [4] Колев П., Тодорова Д., Гергова Н., Возможности развития транспорта и транспортного образования в Болгарии в рамках оперативной программы „Транспорт и транспортная инфраструктура”, Сборник трудов Международной научно-практической конференции ”Современные проблемы развития железнодорожного транспорта и управления перевозчным процесом”, Москва, стр. 6, 2014 )

[5] Kolev P., Todorova D., Gergova N., E-Learning and the Liaison with the Business – Todor Kableshkov University of Transport Goals, MEST (Management, Education, Science & Society, Technology) Journal ,VOL 2, № 2, 2014, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbia , ISSN 2334-7171, стр. 95-101, The MEST Journal is indexed in Google Scholar and registered in DOI system by CrossRef with DOI 10.12709/issn.2334-7058.

[6] Todorova D., Kolev P., Gergova N., Kachestvo obucheniya i konkurentosposobnost Vysshego transportnogo uchilishta im. Todora Kableshkova na rynke obrazovatelnyh uslug, X Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, „Pravovyye i upravlencheskie problemy deyatelnosti gosudarstva i hozyaystvuyushtih subektov: rossiyskiy i mezhdunarodnyy opyt” 19-22 aprel 2015g., Domodedovo, BBN 978-5-4253-0802, Moskva, Integratsiya 2015 UDK 338.24 (082), str. 16, 2015
( [6] Todorova D., Kolev P., Gergova N., Качество обучения и конкурентоспособность Высшего транспортного училища им. Тодора Каблешкова на рынке образовательных услуг, X Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 19-22 апрель 2015г., Домодедово, БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2015 УДК 338.24 (082), стр. 16, 2015 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките