Научен доклад ID 1594 : 2018/3
РОЛЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР

Нина Гергова

В статията се разглежда ролята на производителността на труда за развитието и конкурентоспособността на транспортната фирма в различните видове транспорт, като са определени и факторите на влияние.

Изследвана е заетостта в транспортния сектор, като е направено сравнение на статистическите данни за ЕС-28 за България за периода 2013 - 2017 г. Очертани са перспективите за подобряване на производителността на труда в съответствие с изпълнение на европейската политика в областта на транспорта. Тя е свързана с екологичните и социални цели на общността, както и с постигане на по-добро образователно равнище на заетите. Това налага необходимостта от специализирана подготовка на кадри, усвояване на нови знания и умения, които да отговарят на потребностите при реализиране на транспортната политика. Гаранция за модерно образование и възможност за бъдеща професионална реализация в един от най-динамичните и перспективни сектори в България, е обучението на студенти в едно от специфичните професионални направления „Транспорт, корабоплаване и авиация“, което предлагат специализираните висши училища. Определени са тенденциите на развитие на обучаемите в професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“.

По този начин е установено до колко условията на труд в България осигуряват благоприятна среда за нормалното съществуване на транспортните работници и техните семейства, както и до каква степен може да бъде ограничена миграцията на високо образовани служители.

open/download as PDF
Транспорт заетост производителност на труда конкурентоспособност на транспортната фирма висше образование.Transport employment labor productiveness competitiveness of the transport companies higher education.Нина Гергова

BIBLIOGRAPHY

[1.] Koralova, P., “Human resources management at Bulgarian sea ports – problems and perspectives for development”, conference proceedings, II Annual Conference of Monetary and Research Center, Sofia, 2016

[2.] Todorova, D., Todorov, D., „Trudov pazar v transportniya sektor na R Balgariya – harakteristika, sastoyanie i tendentsii za razvitie“, Mlad forum – 2018, Sofia, ISSN 2367-6558, 2018
( [2.] Тодорова, Д., Тодоров, Д., „Трудов пазар в транспортния сектор на Р България – характеристика, състояние и тенденции за развитие“, Млад форум – 2018, Sofia, ISSN 2367-6558, 2018 )

[3.] Koralova, P., „Harakteristika na pazara na truda v sektor „Transport“ – problemi i perspektivi za razvitie“, sbornik s dokladi, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya – „Menidzhmant i inzhenering - 16“, Sozopol, Balgariya, 2016, str. 252 – 262
( [3.] Коралова, П., „Характеристика на пазара на труда в сектор „Транспорт“ – проблеми и перспективи за развитие“, сборник с доклади, Международна научна конференция – „Мениджмънт и инженеринг - 16“, Созопол, България, 2016, стр. 252 – 262 )

[4.] Mutafchieva, V., Minkov, T., Ikonomicheski analiz na transportnoto predpriyatie, Sofiya, 2012
( [4.] Мутафчиева, В., Минков, Т., Икономически анализ на транспортното предприятие, София, 2012 )

[5.] Evrostat, (link)
( [5.] Евростат, (link) )

[6.] Natsionalen statisticheski institut, (link)
( [6.] Национален статистически институт, (link) )

[7. ] Todorova D., Kolev P., Otsenka ekonomicheskoy effektivnosti primeneniya intelligentnyh transportnyh sistem, XII Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, „Pravovyye i upravlencheskie problemy deyatelnosti gosudarstva i hozyaystvuyushtih subektov: rossiyskiy i mezhdunarodnyy opyt” 04-06 aprel 2018g., Domodedovo, BBN 978-5-4253-0802, Moskva, Integratsiya 2018 UDK 338.24 (082), 2018g.
( [7. ] Todorova D., Kolev P., Оценка экономической эффективности применения интеллигентных транспортных систем, XII Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 04-06 апрель 2018г., Домодедово, БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2018 УДК 338.24 (082), 2018г. )

[8. ] Kolev P., Todorova D., Inteligentni transportni sistemi – faktor za ustoychivoto razvitie na transporta, STUDIYa, Nauchno spisanie ”Ikonomicheska misal”, izd. ”Institut za ikonomicheski izsledvaniya na BAN”, Sofiya, kn. 3, 2016, ISSN 0013-2993, str. 120-140
( [8. ] Колев П., Тодорова Д., Интелигентни транспортни системи – фактор за устойчивото развитие на транспорта, СТУДИЯ, Научно списание ”Икономическа мисъл”, изд. ”Институт за икономически изследвания на БАН”, София, кн. 3, 2016, ISSN 0013-2993, стр. 120-140 )

[9.] Todorova D., Kolev P., „Novatorstvo v tehnologiite na transportnite pototsi”, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Tehnologii i nauka za ustoychivo morsko razvitie, 13-14 may, Varna, str. 176-180, 2015, ISBN 978-954-8991-80-3
( [9.] Тодорова Д., Колев П., „Новаторство в технологиите на транспортните потоци”, Международна научна конференция „Технологии и наука за устойчиво морско развитие, 13-14 май, Варна, стр. 176-180, 2015, ISBN 978-954-8991-80-3 )

[10.] Todorova D., Kolev P., „Intellektualnyye transportnyye sistemy. Modelirovanie dinamicheskih transportnyh potokov pri kriticheskom perehode: uskorenie – zamedlenie”, (Inteligentni transportni sistemi. Modelirane na dinamichni transportni pototsi pri kritichniya prehod: uskorenie – zakasnenie), 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, str. 677-684, 2015, ISBN 978-80-554-1023-4
( [10.] Todorova D., Kolev P., „Интеллектуальные транспортные системы. Моделирование динамических транспортных потоков при критическом переходе: ускорение – замедление”, (Интелигентни транспортни системи. Моделиране на динамични транспортни потоци при критичния преход: ускорение – закъснение), 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, стр. 677-684, 2015, ISBN 978-80-554-1023-4 )

[11.] Todorova D., Kolev P., Intelligent Transport Systems - Tools For Achieving Sustainable Development Of Transport Sector, 11 Mezhdunarodna nauchna konferentsiya, Bratislava, Slovakia, ISBN:978-80-89654-23-9, str. 334-343, 2015
( [11.] Todorova D., Kolev P., Intelligent Transport Systems - Tools For Achieving Sustainable Development Of Transport Sector, 11 Международна научна конференция, Bratislava, Slovakia, ISBN:978-80-89654-23-9, стр. 334-343, 2015 )

[12.] Kolev P., Todorova D., Modelihg and control of traffic flows through intelligent transport processes, Nauchno-prakticheskiy zhurnal “Ekonomika i upravlenie: problemy i resheniya”, str. 109-115, 2017, ISSN 2308-927X
( [12.] Kolev P., Todorova D., Modelihg and control of traffic flows through intelligent transport processes, Научно-практический журнал “Экономика и управление: проблемы и решения”, стр. 109-115, 2017, ISSN 2308-927X )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките