Научен доклад ID 1594 : 2018/3
РОЛЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР

Нина Гергова

В статията се разглежда ролята на производителността на труда за развитието и конкурентоспособността на транспортната фирма в различните видове транспорт, като са определени и факторите на влияние.

Изследвана е заетостта в транспортния сектор, като е направено сравнение на статистическите данни за ЕС-28 за България за периода 2013 - 2017 г. Очертани са перспективите за подобряване на производителността на труда в съответствие с изпълнение на европейската политика в областта на транспорта. Тя е свързана с екологичните и социални цели на общността, както и с постигане на по-добро образователно равнище на заетите. Това налага необходимостта от специализирана подготовка на кадри, усвояване на нови знания и умения, които да отговарят на потребностите при реализиране на транспортната политика. Гаранция за модерно образование и възможност за бъдеща професионална реализация в един от най-динамичните и перспективни сектори в България, е обучението на студенти в едно от специфичните професионални направления „Транспорт, корабоплаване и авиация“, което предлагат специализираните висши училища. Определени са тенденциите на развитие на обучаемите в професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“.

По този начин е установено до колко условията на труд в България осигуряват благоприятна среда за нормалното съществуване на транспортните работници и техните семейства, както и до каква степен може да бъде ограничена миграцията на високо образовани служители.


Транспорт заетост производителност на труда конкурентоспособност на транспортната фирма висше образование.Transport employment labor productiveness competitiveness of the transport companies higher education.Нина Гергова

BIBLIOGRAPHY

[1] Koralova, P., “Human resources management at Bulgarian sea ports – problems and perspectives for development”, conference proceedings, II Annual Conference of Monetary and Research Center, Sofia, 2016

[2] Todorova, D., Todorov, D., „Trudov pazar v transportniya sektor na R Balgariya – harakteristika, sastoyanie i tendentsii za razvitie“, Mlad forum – 2018, Sofia, ISSN 2367-6558, 2018
( [2] Тодорова, Д., Тодоров, Д., „Трудов пазар в транспортния сектор на Р България – характеристика, състояние и тенденции за развитие“, Млад форум – 2018, Sofia, ISSN 2367-6558, 2018 )

[3] Koralova, P., „Harakteristika na pazara na truda v sektor „Transport“ – problemi i perspektivi za razvitie“, sbornik s dokladi, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya – „Menidzhmant i inzhenering - 16“, Sozopol, Balgariya, 2016, str. 252 – 262
( [3] Коралова, П., „Характеристика на пазара на труда в сектор „Транспорт“ – проблеми и перспективи за развитие“, сборник с доклади, Международна научна конференция – „Мениджмънт и инженеринг - 16“, Созопол, България, 2016, стр. 252 – 262 )

[4] Mutafchieva, V., Minkov, T., Ikonomicheski analiz na transportnoto predpriyatie, Sofiya, 2012
( [4] Мутафчиева, В., Минков, Т., Икономически анализ на транспортното предприятие, София, 2012 )

[5] Evrostat, http://ec.europa.eu
( [5] Евростат, http://ec.europa.eu )

[6] Natsionalen statisticheski institut, http://www.nsi.bg
( [6] Национален статистически институт, http://www.nsi.bg )

[7. ] Todorova D., Kolev P., Otsenka ekonomicheskoy effektivnosti primeneniya intelligentnyh transportnyh sistem, XII Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, „Pravovyye i upravlencheskie problemy deyatelnosti gosudarstva i hozyaystvuyushtih subektov: rossiyskiy i mezhdunarodnyy opyt” 04-06 aprel 2018g., Domodedovo, BBN 978-5-4253-0802, Moskva, Integratsiya 2018 UDK 338.24 (082), 2018g.
( [7. ] Todorova D., Kolev P., Оценка экономической эффективности применения интеллигентных транспортных систем, XII Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 04-06 апрель 2018г., Домодедово, БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2018 УДК 338.24 (082), 2018г. )

[8. ] Kolev P., Todorova D., Inteligentni transportni sistemi – faktor za ustoychivoto razvitie na transporta, STUDIYa, Nauchno spisanie ”Ikonomicheska misal”, izd. ”Institut za ikonomicheski izsledvaniya na BAN”, Sofiya, kn. 3, 2016, ISSN 0013-2993, str. 120-140
( [8. ] Колев П., Тодорова Д., Интелигентни транспортни системи – фактор за устойчивото развитие на транспорта, СТУДИЯ, Научно списание ”Икономическа мисъл”, изд. ”Институт за икономически изследвания на БАН”, София, кн. 3, 2016, ISSN 0013-2993, стр. 120-140 )

[9] Todorova D., Kolev P., „Novatorstvo v tehnologiite na transportnite pototsi”, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Tehnologii i nauka za ustoychivo morsko razvitie, 13-14 may, Varna, str. 176-180, 2015, ISBN 978-954-8991-80-3
( [9] Тодорова Д., Колев П., „Новаторство в технологиите на транспортните потоци”, Международна научна конференция „Технологии и наука за устойчиво морско развитие, 13-14 май, Варна, стр. 176-180, 2015, ISBN 978-954-8991-80-3 )

[10] Todorova D., Kolev P., „Intellektualnyye transportnyye sistemy. Modelirovanie dinamicheskih transportnyh potokov pri kriticheskom perehode: uskorenie – zamedlenie”, (Inteligentni transportni sistemi. Modelirane na dinamichni transportni pototsi pri kritichniya prehod: uskorenie – zakasnenie), 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, str. 677-684, 2015, ISBN 978-80-554-1023-4
( [10] Todorova D., Kolev P., „Интеллектуальные транспортные системы. Моделирование динамических транспортных потоков при критическом переходе: ускорение – замедление”, (Интелигентни транспортни системи. Моделиране на динамични транспортни потоци при критичния преход: ускорение – закъснение), 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, стр. 677-684, 2015, ISBN 978-80-554-1023-4 )

[11] Todorova D., Kolev P., Intelligent Transport Systems - Tools For Achieving Sustainable Development Of Transport Sector, 11 Mezhdunarodna nauchna konferentsiya, Bratislava, Slovakia, ISBN:978-80-89654-23-9, str. 334-343, 2015
( [11] Todorova D., Kolev P., Intelligent Transport Systems - Tools For Achieving Sustainable Development Of Transport Sector, 11 Международна научна конференция, Bratislava, Slovakia, ISBN:978-80-89654-23-9, стр. 334-343, 2015 )

[12] Kolev P., Todorova D., Modelihg and control of traffic flows through intelligent transport processes, Nauchno-prakticheskiy zhurnal “Ekonomika i upravlenie: problemy i resheniya”, str. 109-115, 2017, ISSN 2308-927X
( [12] Kolev P., Todorova D., Modelihg and control of traffic flows through intelligent transport processes, Научно-практический журнал “Экономика и управление: проблемы и решения”, стр. 109-115, 2017, ISSN 2308-927X )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките