Научен доклад ID 1591 : 2018/4
ЕЛЕКТРОННИ СХЕМИ С КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ – ОСОБЕНОСТИ И РЕЖИМИ НА РАБОТА

Петър Иванов

В настоящия доклад е направено обобщение на съвременните електронни схеми със силови ключови елементи и са анализирани някои особености при управлението и работата им.


преобразуватели на постоянно напрежение стабилизатори хаотични процеси.DC voltage converters stabilizers chaotic processes.Петър Иванов

BIBLIOGRAPHY

[1] Ignatov M., At. Manoilov, V. Lyaskov. Tokozahranvashti ustroystva, Tehnika, S., 2003. 258 str.
( [1] Игнатов М., Ат. Маноилов, В. Лясков. Токозахранващи устройства, Техника, С., 2003. 258 стр. )

[2] Hudyakov, Vl. Silovaya Elektronika, №4”2005,№1”2006, www.finestreet.ru
( [2] Худяков, Вл. Силовая Электроника, №4”2005,№1”2006, www.finestreet.ru )

[3] Yudov, D., Valchev V. Tokozahranvashti ustroystva, ”Sitronik” OOD, Varna, 2005, ISBN 978-954-9370-57-7.
( [3] Юдов, Д., Вълчев В. Токозахранващи устройства, ”Ситроник” ООД, Варна, 2005, ISBN 978-954-9370-57-7. )

[4] Kutsarov St. DC/DC Preobrazuvateli. Sp. Inzhenering revyu, br.1, 2/2006.
( [4] Куцаров Ст. DC/DC Преобразуватели. Сп. Инженеринг ревю, бр.1, 2/2006. )

[5] Guldemir, H. Sliding mode control of Dc-Dc boost converter. Journal of Applied Sciences 5, 2005, pp. 588-592.

[6] Fossas, E., A. Pas. Second order sliding mode control of a buck converter. Proceedings, The 41st IEEE Conference on Decision and Control, vol. 1, Dec. 2002, pp. 346–347.

[7]Cherneva G. Teoretichna elektrotehnika – 2chast. Uchebnik. S. Bolidins, 2011g.
( [7]Чернева Г. Теоретична електротехника – 2част. Учебник. С. Болидинс, 2011г. )

[8]Cherneva G. Identifikatsiya i upravlenie na haotichni protsesi s prilozhenie v elektronnite komunikatsii. Avtoreferat za prisazhdane na NS «Doktor na naukite». VTU «T. Kableshkov», 2016g
( [8]Чернева Г. Идентификация и управление на хаотични процеси с приложение в електронните комуникации. Автореферат за присъждане на НС «Доктор на науките». ВТУ «Т. Каблешков», 2016г )

[9]Stzheletskiy R., Koroteev I.E., Zhuykov V.Ya. Haoticheskie protsessy v sistemah silovoy elektroniki. – Kiev: Avers, 2001.
( [9]Стжелецкий Р., Коротеев И.Е., Жуйков В.Я. Хаотические процессы в системах силовой электроники. – Киев: Аверс, 2001. )

[10] Deane J. Chaos in current-mode controlled boost dc/dc converter. IEEE Trans. Circuit Syst. I, vol.39, pp680-683.2002.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките