Научен доклад ID 1576 : 2018/4
„МЕЖДУНАРОДЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ(КОНКУРЕНЦИЯ, ЗАПЛАХИ, ПРОБЛЕМИ)“

Петя Коралова – Ножарова, Димитър Тодоров

Мениджмънтът на организацията е ключова необходимост на съвременните предприятия в бързо променящата се среда. Стратегическият мениджмънт е инструмент, който мениджърът може да използва за организиране на процеса на управление на една организация, защото той включва планиране, дългосрочно виждане, структурата и организацията на работа. Основна заплаха, с която компаниите трябва да се справят от една страна, е външната среда, в която те функционират. Външната среда включва законите, данъчната политика и много други фактори на икономическата среда. От друга страна непрекъснатите промени в потребностите и изискванията на потребителите и все по-мащабното развитие на съвременните информационни и комуникационни технологии изострят конкурентната борба, както между компаниите от един и същ икономически сектор, така и в рамките на цялата икономическа система. Поради тази причина оцеляването на всяка една организация е свързано с идентифициране на проблемите, които могат да възникнат както на регионално, национално, така и на глобално равнище, непрекъснато съревнование с основните конкуренти и съобразяване с особеностите на заобикалящата среда. В тази връзка основна цел на настоящата разработка е да бъдат анализирани проблемите, с които се сблъскват компаниите, да се разгледат основните конкурентни стратегии за развитие, както и да се идентифицират заплахите на заобикалящата среда като част от стратегическия мениджмънт.


международен стратегически мениджмънт конкуренция заплахи проблеми.international strategic management competition threats problems.Петя Коралова – Ножарова Димитър Тодоров

BIBLIOGRAPHY

[1] Stoychev, I., „Mezhdunaroden strategicheski menidzhmant”, Izdatelski kompleks na UNSS, 2014 g.,
( [1] Стойчев, И., „Международен стратегически мениджмънт”, Издателски комплекс на УНСС, 2014 г., )

[2] Hristov, St., „Strategicheski menidzhmant”, Izdatelski kompleks na UNSS, 2009 g.,
( [2] Христов, Ст., „Стратегически мениджмънт”, Издателски комплекс на УНСС, 2009 г., )

[3] Doraliyski, A., „Strategicheski menidzhmant”, Nov Balgarski Universitet, 2010 g.,
( [3] Доралийски, А., „Стратегически мениджмънт”, Нов Български Университет, 2010 г., )

[4] Kuzmanova, M., Aleksandrova, M., „Menidzhmant. Teoriya i praktika”, Izdatelstvo „Vezni 4”, 2013 g.,
( [4] Кузманова, М., Александрова, М., „Мениджмънт. Теория и практика”, Издателство „Везни 4”, 2013 г., )

[5] Research Methodology in Strategic Management Past Accomplishments and Future Challenges. David J. Ketchen Jr., Brian K. Boyd, Donald D. Bergh. 4, bez viet. : Sage Publications, 2008. gada 10, Organizational Research Methods, Sēj. 11. 10.1177/1094428108319843..

[6] Knowledge, management, and knowledge management in business operations. Fei Gao, Meng Li and Steve Clarke.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките