Научен доклад ID 1574 : 2018/4
ЗА ПРАВНАТА РАМКА НА ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ В УСЛОВИЯТА НА „КОНТЕКСТУАЛНА“ РЕВОЛЮЦИЯ

Пламен Парушев, Милен Митков

Използваният подход при написването на статията по своята проблемност и същност, показва необходимостта от ясно разграничаване между категориалния апарат на правото, социологията и дори на общата теория на икономиката, от възможността от дигитализиране на информацията с отношение към възможността да се постигне ефекта на ”кривото огледало”, несъразмерна, изопачена, илюзорна, макар и технологизирана, представа за реалната социална и бизнес среда.

Изказва се съображение за различно ”звучение” на европейски закони в българското право, поради тяхното транспониране, преобразуването на транспонирането в регулации на бизнес дейности с административен характер, както и пряко регулиране чрез директивни изисквания от ЕС. Независимо от историческия контекст, както и от краткото изложение като възможен отговор на въпроса: ”Конвент ли е Европейският парламент?”, темата има значение за сегашното и бъдещо развитие на Европейския съюз и за интегрирането на България в европейския пазар. Темата за законовата рамка на транспортната дейност и въобще за законовата регламентация на бизнес практиките, т.е. за държавна регулация чрез законовата и нормативна уредба или за регулация чрез пазара, остава открита за специалисти с различен научен профил.


правна рамка транспортна дейност революция еволюция.legal framework transport activity revolution evolution.Пламен Парушев Милен Митков

BIBLIOGRAPHY

[1] Shvab, Klaus., Chetvartata industrialna revolyutsiya. Izdatelska kashta Hermes, 2016.
( [1] Шваб, Клаус., Четвъртата индустриална революция. Издателска къща Хермес, 2016. )

[2] Marinov, V., Savov, M., Petrov, M., v kolektiv. Evropeyska ikonomicheska integratsiya. Universitetsko izdatelstvo Stopanstvo, Sofiya, 2004.
( [2] Маринов, В., Савов, М., Петров, М., в колектив. Европейска икономическа интеграция. Университетско издателство Стопанство, София, 2004. )

[3] Rechnik na chuzhdite dumi v balgarskiya ezik A-Ya. Nauka i izkustvo, Sofiya, 1978.
( [3] Речник на чуждите думи в българския език А-Я. Наука и изкуство, София, 1978. )

[4] Tomas. Gordan., Glasove v tishinata. Izdatelska kashta Hermes, Plovdiv, 1998.
( [4] Томас. Гордън., Гласове в тишината. Издателска къща Хермес, Пловдив, 1998. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките