Научен доклад ID 1573 : 2018/4
ЗА СЪОТНОШЕНИЕТО „РАЗХОДИ - ПОЛЗИ“ ПРИ ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ

Пламен Парушев

В статията се разглежда съотношението между разходи и ползи, в смисъл кредитиране и задължения на икономическите агенти, заети в железопътния транспорт, за да се реализира публичното благо, т.е. да се защити все още запазената социална дейност на ж.п. транспорта.

Фирмите, регистрирани по Търговския закон като превозвачи осигуряват транспортиране на хора и товари във вътрешни и международни дестинации. Дейността на ж.п. транспорта се анализира от гледна точка на „Директивата на Съвета на европейски икономически орган за развитие на железниците в общността“.

Финансирането се осъществява в условията на преструктуриране и либерализация на пазара, наричан „потребителски“ и „факторен“.

В статията, въз основа на практическата дейност на железниците, се анализират икономическо-финансовите понятия: разходи, инвестиции, приходи, потребителски цени.

Съотношението „разходи-ползи“ в своята динамика зависи от външни и вътрешни фактори. Изказват се възможности за подобряване на бизнес средата особено на пътническия ж.п. транспорт.

В решаването на трудните въпроси пред ж.п. транспорта за успешно излизане от дълговата криза участието на държавата е възможно да се осъществява чрез балансиран държавен бюджет, а те държавата чрез бюджета и ж.п. транспортът имат задължението взаимно да се подпомагат в развитието на социална бизнес практика и социална политика.


икономика транспорт разходи ползи печалба публично благо държавен бюджет.economy transport costs benefits profit public good state budget.Пламен Парушев

BIBLIOGRAPHY

[1] Parvanov, Hr., Manolova, Iv., Transportna politika, Universitetsko izdatelstvo, Stopanstvo, Sofiya, 2007.
( [1] Първанов, Хр., Манолова, Ив., Транспортна политика, Университетско издателство, Стопанство, София, 2007. )

[2] Arnaudov, B., Tendentsii v razvitieto na choveshkite resursi v transporta. Izdatelski kompleks UNSS, Sofiya, 2013.
( [2] Арнаудов, Б., Тенденции в развитието на човешките ресурси в транспорта. Издателски комплекс УНСС, София, 2013. )

[3] Parvanov, Hr., Manolova, Iv., Transportni pazari. Universitetsko izdatelstvo, Stopanstvo, Sofiya, 2007.
( [3] Първанов, Хр., Манолова, Ив., Транспортни пазари. Университетско издателство, Стопанство, София, 2007. )

[4] Nikolova, Hr., Transportniya pazar v Balgariya sastoyanie i perspektivi za razvitie, Universitetsko izdatelstvo Stopanstvo, Sofiya, 2010.
( [4] Николова, Хр., Транспортния пазар в България състояние и перспективи за развитие, Университетско издателство Стопанство, София, 2010. )

[5] Bakalova, V., Nikolova, Hr., Ikonomika na transporta. Universitetsko izdatelstvo stopanstvo, Sofiya, 2010.
( [5] Бакалова, В., Николова, Хр., Икономика на транспорта. Университетско издателство стопанство, София, 2010. )

[6] Parvanov, Hr., Tsvetkova, Sv., Organizatsiya na tovarniya transport. Universitetsko izdatelstvo Stopanstvo, Sofiya, 2006.
( [6] Първанов, Хр., Цветкова, Св., Организация на товарния транспорт. Университетско издателство Стопанство, София, 2006. )

[7] www.mrrb.government.bg.

[8] www.economic.bg.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките