Научен доклад ID 1571 : 2018/4
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ЕФЕКТИ ОТ ПОДОБРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА АВТОБУСНО ПОДЕЛЕНИЕ ДРУЖБА НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД

Кирил Александров Козев

Целта на разработката е да се направи оценка на икономическите и социалните ефекти от дейността на автобусно поделение Дружба, на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД и да се направят препоръки за тяхното подобряване. Актуалността на темата произтича от нарастващото замърсяване на околната среда и увеличаване на икономическите разходи от работата на градския транспорт. Насоките за тяхното снижаване са заложени в европейската транспортна политика. Линиите, които са разгледани подробно са А76 и А604. Представени са действащите експлоатационни планове и са предложени подобрени от гледна точка на икономическите и социалните ефекти.Чрез количествени и стойностни оценки на икономическите и социалните ефекти са определени ползите за автобусното поделение и ползите за обществото като цяло.


времебързинапътуванеикономияпариекологияtime speed travel economy money ecologyКирил Александров Козев

BIBLIOGRAPHY

[1] Vasilev D., Zhelezov E., Todorova D., Harakterni osobenosti na obshtata politika na ES v oblastta na gradskiya transport (Peculiarities of the General EU Policy to Pubic Urban Transport), Reg. No: 0246, v spisanie „Mehanika, transport, komunikatsii” br. 3/2008, ISSN 1312-3823. str. ІІІ-1-6,
( [1] Василев Д., Железов Е., Тодорова Д., Характерни особености на общата политика на ЕС в областта на градския транспорт (Peculiarities of the General EU Policy to Pubic Urban Transport), Рег. No: 0246, в списание „Механика, транспорт, комуникации” бр. 3/2008, ISSN 1312-3823. стр. ІІІ-1-6, )

[2] Gradski patnicheski transport Kachaunov T., Stamenov V., Sofiya, 1994, UDK 656.072
( [2] Градски пътнически транспорт Качаунов Т., Стаменов В., София, 1994, УДК 656.072 )

[3] Direktiva za „Otsenka na vliyanieto varhu okolnata sreda” (85/337/EES),
( [3] Директива за „Оценка на влиянието върху околната среда” (85/337/EEС), )

[4] Zelena kniga, Kam nova kultura za gradska mobilnost,
( [4] Зелена книга, Към нова култура за градска мобилност, )

[5] Razvitie na ustoychiva transportna sistema v Republika Balgariya, do 2020 g., Ministerstvo na transporta, 2007,
( [5] Развитие на устойчива транспортна система в Република България, до 2020 г., Министерство на транспорта, 2007, )

[6] Operativna programa „Transport i transportna infrastruktura” 2014-2020 (OPTTI)
( [6] Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 (ОПТТИ) )

[7] Jaspers Appraisal Guidance (Transport): The Use of Transport Models in Transport Planning and Project Appraisal (August 2014),

[8] Guide to Cost-Benefit Analysis (CBA) of investment projects. Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, EC, Directorate-General for Regional and Urban policy, December 2014,

[9] Handbook on External Costs of Transport (January 2014),

[10] Izpolzvani danni ot avtobusno podelenie Druzhba na „STOLIChEN AVTOTRASPORT”EAD
( [10] Използвани данни от автобусно поделение Дружба на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАСПОРТ”ЕАД )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките