Научен доклад ID 1567 : 2018/4
АСПЕКТИ В ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Иван Иванов

В настоящата разработка се представят различните аспекти от гледна точка на участниците в управлението и изпълнението на инвестиционния проект чрез методологията на трите „Е“ – ефикасност, ефективност, ефект. Конкретен обект на изследване ще бъдат аспектите по методологията на трите „Е” само от гледна точка на един от участниците в процеса – Държавата, в лицето на Управляващия орган и организациите, имащи отношение към процеса на инвестиране на европейските средства в пътната инфраструктура на Р България.

Формулирани са конкретни препоръки относно използването и прилагането на методологията при изпълнение на инвестиционни проекти.


инвестиционни проекти финансиране развитие инструмент инвестиционни решения транспортна инфраструктураinvestment projects financing development instrument investment decisions transport infrastructure.Иван Иванов

BIBLIOGRAPHY

[1] Narodno sabranie, KEVKEF, Doklad za upravlenie na sredstvata ot ES v RB, napredak i efekti, dekemvri 2012
( [1] Народно събрание, КЕВКЕФ, Доклад за управление на средствата от ЕС в РБ, напредък и ефекти, декември 2012 )

[2] Narodno sabranie, KEVKEF, Godishen doklad otnosno postignatiya napredak po programite, safinansirani sas sredstva ot ES i na stranite ot Evropeyskoto ikonomichesko prostranstvo za programen period 2014-2020 g., mart 2018 g.
( [2] Народно събрание, КЕВКЕФ, Годишен доклад относно постигнатия напредък по програмите, съфинансирани със средства от ЕС и на страните от Европейското икономическо пространство за програмен период 2014-2020 г., март 2018 г. )

[3] Todorova D., Kolev P., Otsenka ekonomicheskoy effektivnosti primeneniya intelligentnyh transportnyh sistem, XII Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, „Pravovyye i upravlencheskie problemy deyatelnosti gosudarstva i hozyaystvuyushtih subektov: rossiyskiy i mezhdunarodnyy opyt” 04-06 aprel 2018g., Domodedovo, BBN 978-5-4253-0802, Moskva, Integratsiya 2018 UDK 338.24 (082), 2018g.
( [3] Todorova D., Kolev P., Оценка экономической эффективности применения интеллигентных транспортных систем, XII Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 04-06 апрель 2018г., Домодедово, БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2018 УДК 338.24 (082), 2018г. )

[4] Kolev P., Dinamika na mashinen agregat s razpredeleni masovi i elastichni parametri na vrazkata mezhdu silovata i rabotnata mashina, Mehanika transport komunikatsii 2013, ISSN 1312 – 3823 (print) i ISSN 2367-6620 (online).
( [4] Колев П., Динамика на машинен агрегат с разпределени масови и еластични параметри на връзката между силовата и работната машина, Механика транспорт комуникации 2013, ISSN 1312 – 3823 (print) и ISSN 2367-6620 (online). )

[5] Kolev P., Modelirane dvizhenieto na motoped v neholonomna postanovka, Sp. Mehanika transport komunikatsii 2015, ISSN 1312 – 3823 (print) i ISSN 2367-6620 (online).
( [5] Колев П., Моделиране движението на мотопед в нехолономна постановка, Сп. Механика транспорт комуникации 2015, ISSN 1312 – 3823 (print) и ISSN 2367-6620 (online). )

[6] Kolev P., PKK - METOD NA RAZDELYaNE NA DVIZhENIYaTA V ELASTODINAMIKATA NA MANIPULATsIONNI I VALOVI SISTEMI, Monografiya, VTU Todor Kableshkov, ISDN 978-954-12-0257-9, 2018
( [6] Колев П., ПКК - МЕТОД НА РАЗДЕЛЯНЕ НА ДВИЖЕНИЯТА В ЕЛАСТОДИНАМИКАТА НА МАНИПУЛАЦИОННИ И ВАЛОВИ СИСТЕМИ, Монография, ВТУ Тодор Каблешков, ISDN 978-954-12-0257-9, 2018 )

[7] Kolev P., Metod na tsentrovite ravnini –modelirane na nesmutenoto dvizhenie na kontinualno – diskretni valovi sistemi s posledovatelna periodichna struktura, Mehanika na mashinite, ISSN 0861-9727, 2005
( [7] Колев П., Метод на центровите равнини –моделиране на несмутеното движение на континуално – дискретни валови системи с последователна периодична структура, Механика на машините, ISSN 0861-9727, 2005 )

[8] Kolev P.,Modeling Two-Link Robots of Discrete Anthropomorphic Structure with Limited Drive Power, Zel 2004, 11thInternational Symposium.

[9] Todorova D., Kolev P., „Novatorstvo v tehnologiite na transportnite pototsi”, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Tehnologii i nauka za ustoychivo morsko razvitie, 13-14 may, Varna, str. 176-180, 2015, ISBN 978-954-8991-80-3
( [9] Тодорова Д., Колев П., „Новаторство в технологиите на транспортните потоци”, Международна научна конференция „Технологии и наука за устойчиво морско развитие, 13-14 май, Варна, стр. 176-180, 2015, ISBN 978-954-8991-80-3 )

[10] Todorova D., Kolev P., „Intellektualnyye transportnyye sistemy. Modelirovanie dinamicheskih transportnyh potokov pri kriticheskom perehode: uskorenie – zamedlenie”, (Inteligentni transportni sistemi. Modelirane na dinamichni transportni pototsi pri kritichniya prehod: uskorenie – zakasnenie), 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, str. 677-684, 2015, ISBN 978-80-554-1023-4
( [10] Todorova D., Kolev P., „Интеллектуальные транспортные системы. Моделирование динамических транспортных потоков при критическом переходе: ускорение – замедление”, (Интелигентни транспортни системи. Моделиране на динамични транспортни потоци при критичния преход: ускорение – закъснение), 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, стр. 677-684, 2015, ISBN 978-80-554-1023-4 )

[11] Kirsanov S., Safonov E., Kolev P., Todorova D., Gergova N., Vang Bo, Predostavlenie gosudarstvennyh i munitsipalnyh uslug v sfere gorodskogo passazhirskogo transporta v Rossii i Bolgarii, Moskva, Rossiya, 2018g., str. 185, ISBN 978-5-6040214-1-5
( [11] Кирсанов С., Сафонов Е., Колев П., Тодорова Д., Гергова Н., Ванг Бо, Предоставление государственных и муниципальных услуг в сфере городского пассажирского транспорта в России и Болгарии, Москва, Россия, 2018г., стр. 185, ISBN 978-5-6040214-1-5 )

[12] Kirova A., Transport, globalizatsiya i mezhdunarodna targoviya, Academic Journal ”Mechanics, Transport, Communications”, Volume 11, Issue 3/2013, Part I, ISSN 1312-3823
( [12] Кирова А., Транспорт, глобализация и международна търговия, Academic Journal ”Mechanics, Transport, Communications”, Volume 11, Issue 3/2013, Part I, ISSN 1312-3823 )

[13] Kirova A., The HSR as an innovative and ecological mode of transport, MEST Journal, DOI 10.12709/issn.2334-7058, http://mest.meste.org/MEST_Najava/IX_Kirova... ISSN 2334-7171

[14] Krastanov Kr., Bulgaria reaches for the sky – interview with the Minister of Transport, Information Technology and Communications of Republic of Bulgaria, Jane’s Airport Review, issue 5, June 2010

[15] Krastanov Kr., Building Bulgaria’s Roads, World Highways May 2010

[16] Krastanov Kr., Bulgaria at the crossroads, World Highways magazine, January/February 2005

[17] Nikolay Georgiev, ”Integriran i sistemen podhod kam eksploatatsionnata bezopasnost na zhelezopatniya transport”, Monografiya, Godishnik na VTU „Todor Kableshkov”, 6/2015, ISBN: 1312-362X.
( [17] Николай Георгиев, ”Интегриран и системен подход към експлоатационната безопасност на железопътния транспорт”, Монография, Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, 6/2015, ISBN: 1312-362X. )

[18] Georgiev N., Guidelines for achieving successful decision-making on risk acceptance in rail transport undertakings, 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, 2015 ISBN 978-80-554-1023-4, стр 163-172, 2015

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките