Научен доклад ID 1559 : 2018/1
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТИТЕ НА ПРОЕКТНАТА ЕКВИВАЛЕНТНА КОНИЧНОСТ ЗА ХАРАКТЕРНИ ПРОФИЛИ НА РЕЛСИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В БЪЛГАРСКАТА ЖЕЛЕЗНИЦА

Владимир Жеков

Докладът разглежда изискванията за гранични стойности на проектната еквивалентната коничност, които трябва да бъдат удовлетворени при оценка на съответствието, съгласно Регламент 1299/2014, от 18 ноември 2014 година относно техническите спецификации за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Инфраструктура“ на железопътната система в Европейския съюз. Направени са изчисления за проектни профили на релси 60Е1 и 49Е1(съгласно EN 13674-1:2011) при наклон на релсата 1:40 и при 1:20 и проектни профили на бандажи S1002 и GV 1/40(съгласно EN13715:2006+A1:2010). Използваната методика за определяне е съгласно изискванията на Регламент 1299/2014 и в съответствие с изчислителния метод определен в стандарт EN 15302:2008+A1:2010. В доклада са разгледани основните релсови профили и наклон на релсата прилагани в България за проекти по основната и широкообхватна трансевропейска мрежа, поради което може да се използва при доказване на съвместимост с изискванията на Регламент 1299/2014 от 18 ноември 2014 година относно техническите спецификации за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Инфраструктура“ на железопътната система в Европейския съюз. На базата на получените резултати са направени препоръки относно приложението на основните профили, разглеждайки и възможността за бъдещо развитие на високоскоростни трасета.


железен път еквивалентна коничност профил на релса бандажен профилrailway equivalent conicity rail profile wheel treadВладимир Жеков

BIBLIOGRAPHY

[1] DIREKTIVA 2008/57/EO HA EVROPEYSKIYa PARLAMENT I NA SAVETA ot 17 yuni 2008 godina otnosno operativnata savmestimost na zhelezopatnata sistema v ramkite na Obshtnostta. Ofitsialen vestnik na Evropeyskiya sayuz. 2008 g.
( [1] ДИРЕКТИВА 2008/57/ЕО HА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 юни 2008 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността. Официален вестник на Европейския съюз. 2008 г. )

[2] REGLAMENT (ES) № 1299/2014 NA KOMISIYaTA ot 18 noemvri 2014 godina otnosno tehnicheskite spetsifikatsii za operativna savmestimost po otnoshenie na podsistemata „infrastruktura“ na zhelezopatnata sistema v evropeyskiya sayuz Ofitsialen vestnik na Evropeyskiya sayuz. 2014 g.
( [2] РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1299/2014 НА КОМИСИЯТА от 18 ноември 2014 година относно техническите спецификации за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „инфраструктура“ на железопътната система в европейския съюз Официален вестник на Европейския съюз. 2014 г. )

[3] REShENIE NA KOMISIYaTA ot 26 april 2011 godina otnosno tehnicheska spetsifikatsiya za operativna savmestimost po otnoshenie na podsistemata „infrastruktura“ na transevropeyskata konventsionalna zhelezopatna sistema (notifitsirano pod nomer c(2011) 2741) (2011/275/ES)
( [3] РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 26 април 2011 година относно техническа спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „инфраструктура“ на трансевропейската конвенционална железопътна система (нотифицирано под номер c(2011) 2741) (2011/275/ЕС) )

[4] UIC CODE 519, Method for determining equivalent conicity, International union of railways, 1st edition, Paris, December 2004

[5] CEN European Committee for Standardization, EN 15302:2008+A1:2010. Railway applications - Method for determining the equivalent conicity, 2010

[6] CEN European Committee for Standardization, EN 13674-1:2011. Railway applications – Track – Rail, Part 1: Vignole railway rails 46 kg/m and above, 2011

[7] CEN European Committee for Standardization, EN 13715:2006+A1:2010. Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheels - Tread profile, 2010

[8] Esveld C., Modern Railway Track, 2nd ed., MRT Productions, Zaltbommel, ISBN: 90-800324-3-3, 2001.

[9] Iwnicky, S.: Handbook of Railway Vehicle Dynamics. CRC Press , Taylor & Francis Group ISBN 0-8493-3321-0, Boca Raton London New York 2006.

[10] Lichtberger, B.: Track Compendium Formation, Permanent Way, Maintenance, Economics, Eurail press Tetzlaff Verlag GmbH & Co. KG, 2005

[11] Allen P., Bevan A., Determination of Tramway Wheel and Rail Profiles to Minimise Derailment. ORR, 2008

[12] DP „NATsIONALNA KOMPANIYa ZhELEZOPATNA INFRASTRUKTURA”, Instruktsiya za ustroystvo i poddarzhane na gornoto stroene na zhelezniya pat i zhelezopatnite strelki, Sofiya, 2010 g.
( [12] ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, Инструкция за устройство и поддържане на горното строене на железния път и железопътните стрелки, София, 2010 г. )

[13] DP „NATsIONALNA KOMPANIYa ZhELEZOPATNA INFRASTRUKTURA”, Tehnicheski iziskvaniya kam elementite na zhelezopatnata infrastruktura, Sofiya, 2015 g.
( [13] ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, Технически изисквания към елементите на железопътната инфраструктура, София, 2015 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките