Научен доклад ID 1556 : 2018/1
СЪПЪТСТВАЩИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Даниела Тодорова, Дияна Маринова

В днешните икономически условия знанията придобиват ключово значение за съществуването на всяко предприятие, те се явяват и ключов фактор в конкурентната борба. Човешкият фактор заема водещо място, като основна производителна и творческа сила. В тази връзка на преден план стои въпросът за начините и подходите за придобиване на нови фирмени знания. Един от тези начини е именно обучението на персонала.

В настоящата разработка се изследва влиянието на процеса на обучение на служителите в предприятията на националната икономика, като акцентът е поставен на съпътстващите проблеми и отражението им върху ефективността и мотивацията на хората.

На база внимателно проучване, анкетиране и анализиране на процеса „обучение” в няколко бизнес организации са изведени изводи, препоръки, възможности и насоки за разрешаване на основните проблеми, възникващи в този процес.

Изготвянето на анализ по тези наболели въпроси, с представяне на насоки и препоръки, би могъл да послужи при разработване на по -добри фирмени стратегии за обучение на служители.


процес на обучение проблеми ефективност на обученията краен резултат.education process problems effectiveness of education results.Даниела Тодорова Дияна Маринова

BIBLIOGRAPHY

[1] Gyurova, V., Andragogiya. Izkustvoto da obuchavame vazrastnite. S., 1998.
( [1] Гюрова, В., Андрагогия. Изкуството да обучаваме възрастните. С., 1998. )

[2] Merdzhanova, Ya., Gospodinov, B., Tsvetanska, S., Institutsii i subekti na pazara na truda. S ., 2004.
( [2] Мерджанова, Я., Господинов, Б., Цветанска, С., Институции и субекти на пазара на труда. С ., 2004. )

[3] Atanasova, M., Podbor i obuchenie na personala. S., 1997.
( [3] Атанасова, М., Подбор и обучение на персонала. С., 1997. )

[4] Vladimirova, K., Upravlenie na choveshkite resursi. S., 1999.
( [4] Владимирова, К., Управление на човешките ресурси. С., 1999. )

[5] Strategii za upravlenie na choveshkite resursi, www.ekqnet.com/strategii-za-upravlenie-i-motivirane-na-cr.pdf,
( [5] Стратегии за управление на човешките ресурси, www.ekqnet.com/strategii-za-upravlenie-i-motivirane-na-cr.pdf, )

[6] OP „Razvitie na choveshkite resursi” 2014-2020 http:// www.ef.mlsp.government.bg, (“Razvitie na choveshkite resursi”)
( [6] ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 http:// www.ef.mlsp.government.bg, (“Razvitie na choveshkite resursi”) )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките