Научен доклад ID 1554 : 2018/1
ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОМПАНИЯТА ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Nada Živanović, Аbdalhkiem F.А. Flifel, Daniela Todorova, Dakheel Ihmedat

Бизнесът на индустриалните компании в света се смята за успешен, ако процесите се осъществяват в съответствие със стандартите за екологично чиста жилищна и работна среда.

В развитите страни целта е да се избегнат пречките пред търговията и да се създадат ефективни системи за опазване на околната среда.

Процесите се отнасят до бизнеса не само на малките и средни предприятия, но и на индустриалните системи, които не прилагат адекватно организационните проекти за предотвратяване на замърсяването на всички форми. По принцип трябва да се обърнем към използването на по-ефективна стратегия и управленска бизнес философия.

Това предполага, че социалната отговорност е най-важният фактор за икономическото развитие и развитието на екологичното съзнание.

Корпоративната социална отговорност като най-важният бизнес субект в света днес предполага компаниите да поемат отговорност за влиянието им върху обществото. Това e важно за устойчивостта, конкурентоспособността и иновациите на предприятията в ЕС и икономиката на ЕС.

Международните дейности за развитие на организацията за управление на околната среда оказват значително влияние върху икономическата среда и стратегията на външния и вътрешния бизнес.

Целта е: повишаване на конкурентоспособността, мониторинг на ефективността на замърсяването на конкурентоспособните отрасли и разработване на екологично чисти екологични стандарти.


Промишленост организация на управлението на околната среда конкурентоспособност на пазараIndustry organization of environmental management market competitivenessNada Živanović Аbdalhkiem F.А. Flifel Daniela Todorova Dakheel Ihmedat

BIBLIOGRAPHY

[1] A guide to survival strategy at (www.strategy. gov.uk)

[2] International Environmental Standards ISO 14000, revision 2016.

[3] https://www.ekologija.rs/srbija-predstavila...

[4] http://www.ngsslifescience.com/biology_less...

[5] http://www.businessdictionary.com/definitio...

[6] Živanović, N., Živanović, V. (2013)., Organization of companies, Faculty of Business industrial management, University ”UNION” Belgrade, pp. 107.

[7] Foundation for establishment of QMS: ISO 9000, ISO 9001, ISO 14 000 Quality Management Principles, ISO handbooks

[8] https://www.bsigroup.com/en-US/ISO-14001-En... Revision-new/

[9] www.qaulitymag.com/products

[10] http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/pid=... EN ISO 14004:2016.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките