Научен доклад ID 1550 : 2018/1
ВЛИЯНИЕ НА УЯЗВИМОСТИТЕ НА ОФШОРНИТЕ ОБЕКТИ ВЪРХУ СИГУРНОСТТА И БЕЗОПАСНОСТТА

Валентин Василев, Сияна Люцканова,

Предизвикателствата пред националната енергийна политика включват международните енергийни газови проекти и разработването на алтернативи за диверсификация. Проектите са свързани с функциониране на морската транспортна система, нефто-газодобивни платформи и дълбоководни газопроводи. Чрез прилагане на системно-сценариен подход в статията се извършва анализ на уязвимостите на офшорни обекти. Резултатите допринасят за фокусиране на усилията на компетентните институции при формиране и поддържане на благоприятна среда на сигурност и безопасност в националните морски пространства.

Усвояването на дълбоководните райони на морските пространства е свързано с прилагане на високи технологии и технически нововъведения. Добивът на нефт и газ и транспортирането им в офшорна среда налага използването на оборудване и технически средства, инсталирани на морското дъно, наред със сондажните и добивните платформи. Функционирането на основните офшорни обекти зависи от спомагателните плавателни съдове, които във функционален аспект са обвързани с осигуряване на аварийно-спасителни дейности, изпълняване на логистични дейности, спомагане на дейностите по позициониране и др.

Определянето на критични уязвимости може да се извърши при проектиране на основни конструктивни елементи върху средата на сигурност и безопасност. Така като уязвимости стават различими корпус, винто-рулева група, дънно-задбордна арматура, резервоари и танкове за съхранение на избухливи, леснозапалими вещества и гориво-смазочни материали, информационна система и система за позициониране, корабна енергетична установка, многофункционална кула, специализирани възли за извършване на сондажни дейности, площадка за приемане на вертолет.

open/download as PDF
критична уязвимост морска сигурност офшорна индустрия.critical vulnerability maritime security offshore industry.Валентин Василев Сияна Люцканова

BIBLIOGRAPHY

[1.] DYuLGEROVA, N., 2009, Kavkazki gambit: Vektori na sigurnostta i energetikata, Sofiya.
( [1.] ДЮЛГЕРОВА, Н., 2009, Кавказки гамбит: Вектори на сигурността и енергетиката, София. )

[2.] STANChEV, O., 2013, Prognozi za ofshornite deynosti v Balgarskata Chernomorska ikonomicheska Zona (Cherno More), sbornik-dokladi na Mezhdunarodnata Nauchnoprakticheska Konferentsiya „Savremenni Tehnologii v Ofshornata Industriya”, VVMU, Varna.
( [2.] СТАНЧЕВ, О., 2013, Прогнози за офшорните дейности в Българската Черноморска икономическа Зона (Черно Море), сборник-доклади на Международната Научнопрактическа Конференция „Съвременни Технологии в Офшорната Индустрия”, ВВМУ, Варна. )

[3.] STOYChEV, K., Popov A., Lichkov, N., 2012, Tehnologii i sistemi za borba sreshtu terorizma. Sofiya: Institut po metaloznanie, saorazheniya i tehnologii „Akad. A. Balevski” s Tsentar po hidro- i aerodinamika – BAN.
( [3.] СТОЙЧЕВ, К., Попов А., Личков, Н., 2012, Технологии и системи за борба срещу тероризма. София: Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – БАН. )

[4.] BRANDSAETER, Audun. Risk assessment in the offshore industry. Safety Science, 2002, 40.1: 231-269.

[5.] Eurasia Drilling Company: RIG fleet specifications.

[Accessed 12 November 2017]. Available from: (link)

[6.] KLAOUDATOS, L, 2006, Station Keeping for Deepwater Offshore Drilling Units, an Economic and Operational Prospective

[online]. Rotterdam : Erasmus Univercity Rotterdam.

[Accessed 10 November 2017] Available from: http://www.maritimeeconomics.com .

[7.] Offshore Book. An introduction to the offshore industry

[online]. Offshore Center Denmark. Available from: (link)

[8.] SCHMITT, Michael N. Tallinn Manual on the International Law applicable to Cyber Warfare, 2013. New York: Cambridge University Press.

[9.] Rig Fleet - Noble Globetrotter II.

[Accessed 20 October 2017]. Available from: (link)

[10.] Mezhdunaroden kodeks za sigurnost na korabite i pristanishtnite saorazheniya (ISPS Code), 2004, 1. Varna: STENO.
( [10.] Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code), 2004, 1. Варна: СТЕНО. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките