Научен доклад ID 1550 : 2018/1
ВЛИЯНИЕ НА УЯЗВИМОСТИТЕ НА ОФШОРНИТЕ ОБЕКТИ ВЪРХУ СИГУРНОСТТА И БЕЗОПАСНОСТТА

Валентин Василев, Сияна Люцканова,

Предизвикателствата пред националната енергийна политика включват международните енергийни газови проекти и разработването на алтернативи за диверсификация. Проектите са свързани с функциониране на морската транспортна система, нефто-газодобивни платформи и дълбоководни газопроводи. Чрез прилагане на системно-сценариен подход в статията се извършва анализ на уязвимостите на офшорни обекти. Резултатите допринасят за фокусиране на усилията на компетентните институции при формиране и поддържане на благоприятна среда на сигурност и безопасност в националните морски пространства.

Усвояването на дълбоководните райони на морските пространства е свързано с прилагане на високи технологии и технически нововъведения. Добивът на нефт и газ и транспортирането им в офшорна среда налага използването на оборудване и технически средства, инсталирани на морското дъно, наред със сондажните и добивните платформи. Функционирането на основните офшорни обекти зависи от спомагателните плавателни съдове, които във функционален аспект са обвързани с осигуряване на аварийно-спасителни дейности, изпълняване на логистични дейности, спомагане на дейностите по позициониране и др.

Определянето на критични уязвимости може да се извърши при проектиране на основни конструктивни елементи върху средата на сигурност и безопасност. Така като уязвимости стават различими корпус, винто-рулева група, дънно-задбордна арматура, резервоари и танкове за съхранение на избухливи, леснозапалими вещества и гориво-смазочни материали, информационна система и система за позициониране, корабна енергетична установка, многофункционална кула, специализирани възли за извършване на сондажни дейности, площадка за приемане на вертолет.


критична уязвимост морска сигурност офшорна индустрия.critical vulnerability maritime security offshore industry.Валентин Василев Сияна Люцканова

BIBLIOGRAPHY

[1] DYuLGEROVA, N., 2009, Kavkazki gambit: Vektori na sigurnostta i energetikata, Sofiya.
( [1] ДЮЛГЕРОВА, Н., 2009, Кавказки гамбит: Вектори на сигурността и енергетиката, София. )

[2] STANChEV, O., 2013, Prognozi za ofshornite deynosti v Balgarskata Chernomorska ikonomicheska Zona (Cherno More), sbornik-dokladi na Mezhdunarodnata Nauchnoprakticheska Konferentsiya „Savremenni Tehnologii v Ofshornata Industriya”, VVMU, Varna.
( [2] СТАНЧЕВ, О., 2013, Прогнози за офшорните дейности в Българската Черноморска икономическа Зона (Черно Море), сборник-доклади на Международната Научнопрактическа Конференция „Съвременни Технологии в Офшорната Индустрия”, ВВМУ, Варна. )

[3] STOYChEV, K., Popov A., Lichkov, N., 2012, Tehnologii i sistemi za borba sreshtu terorizma. Sofiya: Institut po metaloznanie, saorazheniya i tehnologii „Akad. A. Balevski” s Tsentar po hidro- i aerodinamika – BAN.
( [3] СТОЙЧЕВ, К., Попов А., Личков, Н., 2012, Технологии и системи за борба срещу тероризма. София: Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – БАН. )

[4] BRANDSAETER, Audun. Risk assessment in the offshore industry. Safety Science, 2002, 40.1: 231-269.

[5] Eurasia Drilling Company: RIG fleet specifications.

[Accessed 12 November 2017] Available from: http://www.eurasiadrilling.com/media/57203/...

[6] KLAOUDATOS, L, 2006, Station Keeping for Deepwater Offshore Drilling Units, an Economic and Operational Prospective

[online] Rotterdam : Erasmus Univercity Rotterdam.

[Accessed 10 November 2017] Available from: http://www.maritimeeconomics.com.

[7] Offshore Book. An introduction to the offshore industry

[online] Offshore Center Denmark. Available from: http://www.offshorecenter.dk/log/bibliotek/...

[8] SCHMITT, Michael N. Tallinn Manual on the International Law applicable to Cyber Warfare, 2013. New York: Cambridge University Press.

[9] Rig Fleet - Noble Globetrotter II.

[Accessed 20 October 2017] Available from: http://www.noblecorp.com/rig-fleet/Noble-Gl...

[10] Mezhdunaroden kodeks za sigurnost na korabite i pristanishtnite saorazheniya (ISPS Code), 2004, 1. Varna: STENO.
( [10] Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code), 2004, 1. Варна: СТЕНО. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките