Научен доклад ID 1540 : 2017/2
ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ВЪТРЕШНИЯ ВОДЕН ТРАНСПОРТ

Борислав Арнаудов

Речното корабоплаване, заедно с автомобилния и железопътния транспорт е един от основните три вида сухопътен транспорт. Товарите които са транспортирани с кораби през вътрешно-водните пътища на ЕС (канали, реки и езера), между вътрешните пристанища и кейове представляват едва 6% от общият товарен обем. Целта на ЕС е пренасочване на една по-голяма част от товарния трафик от шосейната инфраструктура към по-екологични видове транспорт, включително на вътрешно-водния транспорт, тъй като има потенциални ползи от гледна точка на намаляване на разходите, намаляване на замърсяването и увеличаване на безопасността на транспорта.

В статията са посочени основните инфраструктурни затруднения и ключовите предпоставки за развитието на вътрешноводния транспорт в рамките на Европа. Посочени са тесните места при развитието на товарния транспорт по речния басейн Рейн-Майн-Дунав и насоките за подобряването им. Разгледана е и ефективността на финансираните от ЕС проекти свързани с транспорта по вътрешно водните пътища.


вътрешно-воден транспорт устойчив транспорт транспортна стратегия транспортни разходи екологичностinland waterway transport sustainable transport transport strategy transport costs ecologyБорислав Арнаудов

BIBLIOGRAPHY

[1] Strategiya na Evropeyskiya sayuz za regiona na reka Dunav
( [1] Стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав )

[2] Inland waterway transport in Europe: No significant improvements in modal share and navigability conditions since 2008

[3] http://ec.europe.eu/represent_en

[4] http://bookshop.europe.eu

[5] http://eca,europe.eu

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките