Научен доклад ID 1535 : 2017/2
АДАПТИВНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ПЛАНИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Мирослав Цветков

Тази статия представя резултатите от създаването на адаптивна информационна система за планиране, контрол и отчет на учебния процес в интерес на повишаване на неговата ефективност и качество. Апробирането на системата е проведено във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ през учебната 2012/1013 година, като в последствие продължава да се използва като основна система за планиране, анализ и отчитане на натовареността на професорско-преподавателския състав. Високата степен на адаптивност на информационната система позволява нейното използване не само в системата на висшето образование, а така също и в системата на средното образование.


MatLab адаптивна информационна система планиране учебен процес качество ефективностMatLab adaptive information system planning learning process quality efficiencyМирослав Цветков

BIBLIOGRAPHY

[1] Ferris M.C., Mangasarian O.L., Wright S.J., Linear Programming with MATLAB (MPS-SIAM Series on Optimization), Publisher: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2010, ISBN 0898716438

[2] Quarteroni A., Saleri F., Gervasio P., Scientific Computing with MATLAB and Octave (3rd edition), Springer, 2010, ISBN: 3642124291

[3] Brian Hahn, Dan Valentine, Essential Matlab for Engineers and Scientists, Fourth Edition, Academic Press, 2009, ISBN: 0123748836

[4] Iglin S. P., Matematicheskie raschety na baze MATLAB, SPb.:BHV-Peterburg, 2005, ISBN: 5-94157-290-5
( [4] Иглин С. П., Математические расчеты на базе MATLAB, СПб.:БХВ-Петербург, 2005, ISBN: 5-94157-290-5 )

[5] Dyakonov V.P., Kruglov V.V., Matematicheskie pakety rasshireniya Matlab. Spetsialnyy spravochnik, Piter, 2001, ISBN: ISBN 5-318-00004-5
( [5] Дьяконов В.П., Круглов В.В., Математические пакеты расширения Matlab. Специальный справочник, Питер, 2001, ISBN: ISBN 5-318-00004-5 )

[6] https://bg.wikipedia.org/wiki/MATLAB

[7] https://bg.wikipedia.org/wiki/microsoft_exc...

[8] https://nvna.eu/wp/schedule/?group=10161&am...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките