Научный доклад ID 1530 : 2017/3
ВЛИЯНИЕ НА МНОГОПЛАСТОВИТЕ ДИЕЛЕКТРИЦИ ВЪРХУ ПАРАМЕТРИТЕ И КАПАЦИТЕТА НА ПАРАЛЕЛНИ ПЛАСТИНИ

Небоя Райчевич, Славолюб Алексич, Миряна Перич

В настоящият доклад се анализира капацитета на паралелна пластина с многопластов диелектрик. Също така се изследва влиянието на граничната позиция на повърхността, както и диелектричната проницаемост на стойностите на параметрите, които са представени като числа, под формата на таблици и графично. Методът на хибридния граничен елемент се прилага при този квази-статичен ТЕМ анализ. Валидността на получените резултати е доказана с помощта на FEMM софтуер и добре познатия математически израз за капацитета на паралелни палстини.


капацитет пълно съпротивление метод на крайните елементи метод на хибридния граничен елемент многопластов диелектрик капацитет на паралелна пластина.Capacitance Characteristic impedance Finite element method Hybrid boundary element method MultilНебоя Райчевич Славолюб Алексич Миряна Перич

BIBLIOGRAPHY

[1] Ilić, S., Perić, M., Aleksić, S., Raičević, N., Hybrid Boundary Element Method and Quasi-TEM Analysis of Two-Dimensional Transmission Lines - Generalization, Electromagnetics, Taylor & Francis, Vol. 33, No. 4, pp. 292-310, 2013.

[2] Perić, M., Ilić, S., Aleksić, S., Raičević, N., Application of Hybrid boundary element method to 2D microstrip lines analysis, International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, IOS Press, Vol. 42, No. 2, pp. 179-190, 2013.

[3] Perić, M., Ilić, S., Aleksić, S., Raičević, N., “Characteristic Parameters Determination of Different Striplines Configurations using HBEM”, ACES journal, The Applied Computational Electromagnetic Society, Mississippi, USA, Vol. 28, No. 9, pp. 858-865, 2013.

[4] Vuckovic, A., Raicevic, N., Peric, M., Aleksic, S., Magnetic force calculation of permanent magnet systems using hybrid boun¬dary element method, The Sixteenth Biennial IEEE Confe-rence on Electromagnetic Field Computation CEFC 2014, Grenoble Electrical Engineering Laboratory (G2Elab), France, CD proceedings 113/PB3:17, Annecy, France, 25-28 May, 2014.

[5] Vučković, A., Raičević, N., Aleksić, S., Perić, M., Hybrid Boundary Element Method For Force Calculation of Permanent Magnet and Soft Magnetic Cylinder, XVII International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering - ISEF 2015, CD-Proceedings–RS 091, Valencia, Spain, 10-12 September, 2015.

[6] Brebbi C. A., J. C. F. Telles, L. C. Wrobel., Boundary element techniques. Theory and appli¬cations in engineering. Berlin, Springer, 1984.

[7] Veličković D. M., “Equivalent electrodes method,” Scientific Review, No. 21–22, pp. 207–248. 1996.

[8] D. Meeker, FEMM 4.2, http://www.femm.info/wiki/Download.

[9] Surutka, J., Electromagnetics, p. 607, 2006 (in Serbian).

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie