Научен доклад ID 1528 : 2017/3
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МОДЕЛИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕТО В СТРУКТУРАТА НА СТРЕЛОВИ КРАНОВЕ

Горан Павлович, Миломир Гашич, Миле Савкович, Небоя Здравкович, Горан Маркович

Стреловите кранове спадат към тези видове кранове, които намират най-широко приложение в производствените фабрики. Бурното развитие на индустрията през последните години налага производството и монтирането на различни видове кранове за индустриални нужди да се изпълнява за кратки срокове. Отклоненията в структурата на тези кранове често се възприема като ограничаващ фактор при тяхното конструиране. Настоящият доклад представя сравнителен анализ на методите за изчисляване на отклоненията в структурата на стреловите кранове. Сравнението на получените резултати е постигнато чрез метода на крайните елементи, както и с помощта на хипотетични стойности. Препоръките за избор на адекватен метод за изчисляване на отклоненията в структурата на стреловите кранове са предложени на база извършените сравнения. В заключението са предложени препоръки за избор на подходящ аналитичен метод, чрез който значително се съкращава времето за първоначално конструиране на стреловите кранове.

open/download as PDF
стрелови кран отклонение метод на крайните елементи.column-mounted jib crane deflection finite element method.Горан Павлович Миломир Гашич Миле Савкович Небоя Здравкович Горан Маркович

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките