Научен доклад ID 1526 : 2017/3
ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ ТЕХНИКИ В МАТЕРИАЛОЗНАНИЕТО

Мартин Иванов, Николай Тончев

В изследването се прилагат стандартни статистически процедури за определяне на експертна оценка за влиянието на елементите от състава на сплавта върху контролираните механични свойства – якост на опън и относително удължение. Изведени са невронни модели, описващи механичните характеристики от количеството на алуминия, мангана, никела, желязото и силиция с пряко значение към експлоатационните свойства на изделието. Чрез приложения подход е възможно да се определи състав, осигуряващ относително оптимални стойности на изследваните идикатори на качеството.

open/download as PDF
Моделиране на свойства статистически пресмятания магнезиеви сплави.Materials Science Modelling of properties ANN magnesium alloys.Мартин Иванов Николай Тончев

BIBLIOGRAPHY

[1] Friedrich H.E., Mordike B.L. Magnesium Technology: Metallurgy, Design, Data, Applications, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006. 647 p.

[2] Kainer K.U. (Ed.) Magnesium Alloys and Technologies Wiley-VCH, 2003. 285.

[3] Monteiro W.A. (Ed.) New Features on Magnesium Alloys, InTech, 2012. 174 p.

[4] Czerwinski F. (Ed.) Magnesium Alloys: InTAe, 2014, 176 p.

[5] TontchevN. Materials Science, Effective solutions and Technological variants, 2014/3/3, LAMBERT Academic Publishing.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките