Научен доклад ID 1525 : 2017/3
ВИБРОАКУСТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ ДЕТАЙЛИ

Иван Коларов, Добрин Добрев

Задача на настоящата работа е да направи сравнително изследване на модулите на еластичност, плътност и резонансни честоти на алуминиев образец (отлят корпусен детайл за производство на помпи) с характерен дефект с оглед създаване на модел за виброакустична диагностика. За провеждане на изследването е използван 3D модел на образеца и са проведени експерименти с детайли с доказано техническо състояние: без дефект и с типични дефекти, установени и маркирани след проверка на херметичност.

Чрез измерване на акустически характеристики и плътност са определени модулите на еластичност по добре установени класически зависимости. Чрез тях и с помощта на специализиран софтуерен продукт са изчислени теоретичните стойности на собствените честоти на модела.

Проведено е виброакустично измерване на резонансните честоти на образците и данните са сравнени с теоретичните резултати. Направен е статистически анализ на измерванията. Получено е разсейване на резултатите за един образец, съпоставимо с това на точността на дискретизация на честотата при измерване. Установена е промяна на някои резонансни честоти вследствие наличието на типична нецялостност. Те се различават значително от резултатите, получени за детайл без дефект и могат да бъдат регистрирани в рамките на изследване на образци от една производствена серия.

Получените резултати ще бъдат използвани за обосновка и създаване на виброакустичен модел за оценка на техническото състояние преди монтаж на корпусния детайл.

open/download as PDF
модули на еластичност плътност резонансни честоти възможност за регистриране на нецялостностиElasticity modules density resonance frequencies possibility to register discontinuitiesИван Коларов Добрин Добрев

BIBLIOGRAPHY

[1] The Aluminum Automotive Manual. European Aluminium Association. Version 2002.

[2] Harris’ shock and vibration handbook. Allan G. Piersol, editor.—5th ed. McGRAW-HILL. 2002. ISBN 0-07-137081-1.

[3] Kolarov I. Diagnostika na povredi v mashinni elementi chrez modalen analiz. Str. 138, Sofiya, 2015 g. ISBN 978-619-90083-4-8.
( [3] Коларов И. Диагностика на повреди в машинни елементи чрез модален анализ. Стр. 138, София, 2015 г. ISBN 978-619-90083-4-8. )

[4] NX Nastran. Basic Dynamic Analysis User’s Guide. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2008.

[5] Mihovski M. Kompleksno izpolzvane na bezrazrushitelnite metodi za izsledvane na strukturata i fizikomehanichnite svoystva na metalni materiali. Disertatsiya za prisazhdane na nauchnata stepen „doktor na tehnicheskite nauki”, Institut po mehanika i biomehanika – BAN, Sofiya, 1991.
( [5] Миховски М. Комплексно използване на безразрушителните методи за изследване на структурата и физикомеханичните свойства на метални материали. Дисертация за присъждане на научната степен „доктор на техническите науки”, Институт по механика и биомеханика – БАН, София, 1991. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките