Научен доклад ID 1522 : 2017/3
НЕТРАДИЦИОННИ ЗАКОНИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДАННИ ОТ КОМУНИКАЦИОННO-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Николай Колев, Емилия Димитрова

Важен момент от техническата експлоатация на комуникационни системи е изследването на разпределението на оценките от измерваните основни и второстепенни параметри. Това се определя от техническата възможност за измерване, чрез параметри със съответните средства за измерване и възстановяване. В резултат, средната стойност на оценките на параметрите се явява функция от продължителността или периода на техническа експлоатация. Аналогично на този процес, оценките от измерванията на дисперсията и средно-квадратичното отклонение са функция от периода на техническа експлоатация. В настоящия доклад е изследвано реалното експлоатационно разпределение на чувствителността на приемника и мощността на предавателя на комуникационно-информационната система ALAN.

При контролни измервания, вследствие на неизбежния процес на стареене, текущите стойности на проверяваните параметри на комуникационната система (KС) се изменят непрекъснато около някаква средна стойност в напречен разрез на времето. Вследствие на това проверяваните параметри са функции от времето на техническата експлоатация. Поради аналогични процеси в използваните средства за измерване, с които се контролират съответните радио технически средства (РТС), дисперсията на относителната грешка на всяка периодична серия от контролни измервания и средно квадратичното отклонение са също функции от текущото време на експлоатация. В този смисъл, в настоящото приложение се предлага изследване на разпределението на конкретни данни за комуникационни системи в напречен разрез на текущото време за техническа експлоатация.


закони на разпределение комуникационно-информационна система обработка на данниdistribution laws data processing communication and information systemНиколай Колев Емилия Димитрова

BIBLIOGRAPHY

[1] Petrov N.I., Eksploatatsionna nadezhdnost na riskovi tehnicheski sistemi, Yambol, 2002
( [1] Петров Н.И., Експлоатационна надеждност на рискови технически системи, Ямбол, 2002 )

[2] Romanov A.I., Osnovy teorii telekommunikatsionnyh setey, Kiev, 2002
( [2] Романов А.И., Основы теории телекоммуникационных сетей, Киев, 2002 )

[3] Petrov N.I., Nadezhdnostni izsledvaniya na riskovi tehnicheski sistemi, Yambol, 2006
( [3] Петров Н.И., Надеждностни изследвания на рискови технически системи, Ямбол, 2006 )

[4] Petrov N.I., Nadezhdnostni izsledvaniya na riskovi tehnicheski sistemi, Yambol, 2007
( [4] Петров Н.И., Надеждностни изследвания на рискови технически системи, Ямбол, 2007 )

[5] Dimitrova E., V. Dimitrov, Contemporary Trends for Increasing the Reliability of the SCADA systems Communication Level, 51st International Scientific Conference ICEST 2016, Ohrid, Macedonia, June 28 - 30 2016, Proceedings, ISBN 978-9989-786-78-5, pp. 115-118

[6] Dimitrov V., Мethodology of study of sensors specific to contemporary electric vehicles, Acad, journal “Mechanics, Transport, Communications”, ISSN 1312-3823, Vol. 12/1, 2014, art. ID:933

[7] Petrov N.I., Netrivialni zakoni na razpredelenie, izpolzvani pri stohastichna obrabotka na danni ot letatelni aparati, NS na VVMU „Vaptsarov”, ISSN 1310-9278, 2003
( [7] Петров Н.И., Нетривиални закони на разпределение, използвани при стохастична обработка на данни от летателни апарати, НС на ВВМУ „Вапцаров”, ISSN 1310-9278, 2003 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките