Научный доклад ID 1518 : 2017/3
МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИГИ ПРИ ПРЕХОДНИ ПРОЦЕСИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ПО ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Цветелина Богданова Симеонова

Необходимо е опростено представяне на подходите за анализ на електрически вериги (ЕВ) с цел тяхното по-задълбочено възприемане от обучаемите. За решаването на една задача съществуват различни методи, описани в литературата. Изборът на метод се свежда до избор на най-подходящия метод за всеки конкретен случай. Независимо от използването на готови софтуерни продукти при решаването на задачи от теоретична електротехника (ТЕ), обобщеното познаване на методите за анализ на ЕВ улеснява тяхното използване. В процеса на обучението на студентите по теоретична електротехника е целесъобразно да се използва обобщена методика за последователното решаване и класифициране на задачите от отделните етапи на анализа на електрическа верига, с цел по-доброто прилагане от обучаемите на различните използвани методи, тяхното разграничаване и съответните преобразования на участващите величини при преходни процеси. Изложението включва същност, особености и приложимост на методите за анализ на ЕВ при преходни процеси. Представената работа не претендира за обзор на методите за анализ на ЕВ, а разглежда само най-приложимите за обучението от тях - класически и операторен методи. Методиката може да се използва за придобиване на най-общ поглед и да служи като ориентир в качеството си на допълнително помагало при решаване на задачи за анализ на ЕВ при преходни процеси.


електрически вериги методи за анализ на електрически вериги процеси и режими при електрически веригиcircuits methods of analysis of circuits processes and regimes in electrical circuitsЦветелина Богданова Симеонова

BIBLIOGRAPHY

[1] Cherneva G., Teoretichna elektrotehnika ch.1, VTU „T. Kableshkov”, Sofiya, 2011.
( [1] Чернева Г., Теоретична електротехника ч.1, ВТУ „Т. Каблешков”, София, 2011. )

[2] Cherneva G., Teoretichna elektrotehnika ch.2, „Bolid-ins“, Sofiya, 2011.
( [2] Чернева Г., Теоретична електротехника ч.2, „Болид-инс“, София, 2011. )

[3] Asenova I., D. Danailov, G. Cherneva, Metodichno rakovodstvo za reshavane na zadachi i podgotovka na kursovi raboti po Teoretichna elektrotehnika ch.2, VTU „T. Kableshkov”, Sofiya, 2013.
( [3] Асенова И., Д. Данаилов, Г. Чернева, Методично ръководство за решаване на задачи и подготовка на курсови работи по Теоретична електротехника ч.2, ВТУ „Т. Каблешков”, София, 2013. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie