Научен доклад ID 1512 : 2017/3
СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОНЕН МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛEКТРОПРОВОДИ ОТ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА 20 kV

Гюлек Неджиб, Васил Димитров

Голяма част от късите съединения във въздушните електропроводи от разпределителната мрежа са преходни по своята същност (80-90%) - при бури, от светкавици, моментно докосване от клони на дървета и дp. Това би причинило продължително нежелано прекъсване на електрозахранването на потребителите. Следователно, необходимо е инсталиране в мрежата на реклоузери за автоматично повторно включване (три или 4 опита преди окончателното изключване на участъка). Тези съвременни устройства позволяват внедряване в SCADA-системи за дистанцио-нен контрол. В доклада е разгледана такава система за мониторинг и управление на електропроводи от разпределителната мрежа в района на гр. София. Осигурява се събиране и предаване на информация за състоянието на съоръженията и за измере-ните величини – токове, напрежения, мощност и др. Представени са в графичен вид измервания в реално време и регистрирани превключвания при възникнали аварии.


SCADA системи автоматично повторно включване реклоузерSCADA systems automatic recovery recloserГюлек Неджиб Васил Димитров

BIBLIOGRAPHY

[1] Ware S., Improving Network Reliability with Reclosers, G&W, FECA Meeting, 2012

[2] Aydin Y. Z., K. Brown, A. Campbell, Smart Recloser Circuit Breaker, Worcester Polytechnic Institute, 2009

[3] Dimitrova E., Sistema za distantsionno upravlenie na vlakovoto dvizhenie, VIII nauchna konferentsiya ”EF 2016”, 12-15.09.2016, Godishnik na Tehnicheski Universitet - Sofiya, ISSN 1311-0829, tom 67, kn. 1, 2017, str. 407-412
( [3] Димитровa E., Система за дистанционно управление на влаковото движение, VIII научна конференция ”ЕФ 2016”, 12-15.09.2016, Годишник на Технически Университет - София, ISSN 1311-0829, том 67, кн. 1, 2017, стр. 407-412 )

[4] Dimitrova E., SCADA-cistemi za sgradna avtomatizatsiya, III nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie „KEIT 2016“, N. sp. “Mehanika, Transport, Komunikatsii”, ISSN 1312-3823, tom 14, broy 3/2, 2016, statiya № 1395, str. H-26 – H-31
( [4] Димитрова Е., SCADA-cистеми за сградна автоматизация, III научна конференция с международно участие „КЕИТ 2016“, Н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 14, брой 3/2, 2016, статия № 1395, стр. Х-26 – Х-31 )

[5] Signalizator na zemni i kasi saedineniya s distantsionno predavane na danni, za vazdushni elektroprovodi 20 kV, s posochno deystvie, Tehnicheska spetsifikatsiya, ChEZ Razpredelenie Balgariya AD, 2017
( [5] Сигнализатор на земни и къси съединения с дистанционно предаване на данни, за въздушни електропроводи 20 kV, с посочно действие, Техническа спецификация, ЧЕЗ Разпределение България АД, 2017 )

[6] Teleupravlyaem tripolyusen tovarov prekasvach, sektsionen tip, za montirane na otkrito, Tehnicheska spetsifikatsiya, ChEZ Razpredelenie Balgariya AD, 2017
( [6] Телеуправляем триполюсен товаров прекъсвач, секционен тип, за монтиране на открито, Техническа спецификация, ЧЕЗ Разпределение България АД, 2017 )

[7] Teleupravlyaem tripolyusen, dvupozitsionen prekasvach - Reklouzer, za montirane na otkrito, Tehnicheska spetsifikatsiya, ChEZ Razpredelenie Balgariya AD, 2015
( [7] Телеуправляем триполюсен, двупозиционен прекъсвач - Реклоузер, за монтиране на открито, Техническа спецификация, ЧЕЗ Разпределение България АД, 2015 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките