Научен доклад ID 1510 : 2017/3
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ ТОЧНОСТТА НА ИЗМЕРВАНЕТО НА СКОРОСТ С ТАХОГЕНЕРАТОРИ

Васил Димитров

Тахогенератори от различни видове намират приложение в много системи за автоматичен контрол и регулиране на скорост. Недостатък на тези устройства е нелинейната зависимост на изходното напрежение от скоростта. В доклада е предложена методика за изследване на тахогенератори и линеаризиране на входно-изходната характеристика, с което да се определи оптимална стойност на коефициента на преобразуване и да се минимизира грешката при измерването на скоростта. Проведени са изпитания на синхронен тахогенератор, при който освен промяна на изходното напрежение се наблюдава и изменение на честотата в съответствие със скоростта на въртене. Показани са получените характеристики и са сравнени с номиналните. Определени са коригираните коефициенти на преобразуване по напрежение и честота, с които реалните характеристики на тахогенератора се доближават максимално към линейна характеристика, заложена в управляващото устройство. По този начин е проведена експериментална верификация на разработената методика.


системи за автоматично управление тахогенератори методика за изпитанияAutomatic Control Systems Tachogenerators Methodology of TestingВасил Димитров

BIBLIOGRAPHY

[1] Balgaranov L., I. Milenov, G. Pavlov, Ch. Dzhambazki, Elektrozadvizhvane, S., 2009
( [1] Българанов Л., И. Миленов, Г. Павлов, Ч. Джамбазки, Електрозадвижване, С., 2009 )

[2] Mihov, M., Sistemi za upravlenie na elektrozadvizhvaniyata, Sofiya, TU, 2007
( [2] Михов, М., Системи за управление на електрозадвижванията, София, ТУ, 2007 )

[3] Isaev Ya., L. Sekulov, Proektirane i izrabotvane na elektrozadvizhvane za edno-mestna trikolka, N. sp. “Mehanika, Transport, Komunikatsii”, ISSN 1312-3823, tom 14, broy 3/2, 2016 g., statiya № 1390
( [3] Исаев Я., Л. Секулов, Проектиране и изработване на електрозадвижване за едно-местна триколка, Н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 14, брой 3/2, 2016 г., статия № 1390 )

[4] Dimitrov V., Metodologiya za izsledvane na senzori, spetsifichni za savremenni elektricheski transportni sredstva, n. sp. “Mehanika, Transport, Komunikatsii”, ISSN 1312-3823, tom 12, broy 1, 2014 g., statiya № 0933
( [4] Димитров В., Методология за изследване на сензори, специфични за съвременни електрически транспортни средства, н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 12, брой 1, 2014 г., статия № 0933 )

[5] Sekulov L., G. Pavlov, Ya. Isaev, R. Stoitsev, Proektirane i izgrazhdane na stend za mikroprotsesorno upravlenie na trifazen bezchetkov sinhronen dvigatel s postoyanni magniti, N. sp. “Mehanika, Transport, Komunikatsii”, ISSN 1312-3823, tom 14, broy 3/2, 2016 g., statiya № 1387
( [5] Секулов Л., Г. Павлов, Я. Исаев, Р. Стоицев, Проектиране и изграждане на стенд за микропроцесорно управление на трифазен безчетков синхронен двигател с постоянни магнити, Н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 14, брой 3/2, 2016 г., статия № 1387 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките