Научен доклад ID 1509 : 2017/3
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ РЕЖИМИ НА РАБОТА НА ТРОЛЕЙБУС МАН

Любомир Секулов, Георги Павлов, Явор Исаев, Румен Стоицев

Обектът на изследване в доклада е тролейбус МАN с импулсно регулиране на основните режими на работа (тягов и спирачен) и регулатор изпълнен със силови двуоперационни тиристори от типа GTO. Тролейбусите се експлоатират в град София от тролейбусно депо „Искър”. Експерименталното изследване на тролейбуса е направено в нормални експлоатационни условия при движение на линия. Изследвани са основните режими на работа (тягов и електрическо спиране) на електрозадвижването на тролейбус „МАN“ и на тази база е направен анализ на силовите и управляващи параметри. Основната цел е да се определят алгоритмите заложени в управляващия блок на тяговите и спирачни тиристори на силовия регулатор на тролейбуса, както и формата и големината на всички сигнали, реализиращи контрола и защитата на тяговото електрообзавеждане.

При проведеното експериментално изследване са установени стойностите на изменение в преходните и гранични режими на основните силови параметри на тяговото електрозадвижване (котвен и възбудителен ток, напрежения на тяговия двигател, филтъра и контактната мрежа, обороти), както и изменението на всички управляващи сигнали от системата за управление.


наземен електрически транспорт електрозадвижвания електрически транспортни средства тролейбус микропроцесорно управление.land electric transport electric traction electric transportation vehicles trolleybus microprocessor controlЛюбомир Секулов Георги Павлов Явор Исаев Румен Стоицев

BIBLIOGRAPHY

[1] Dimitrov V.,Izsledvane na senzori, spetsifichni za savremennite elektricheski transportni sredstva, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „KEIT–2014”, n. sp. “Mehanika, Transport, Komunikatsii”, ISSN 1312-3823, tom 12, broy 3/2, 2014 g. statiya № 1012
( [1] Димитров В.,Изследване на сензори, специфични за съвременните електрически транспортни средства, Международна научна конференция „КЕИТ–2014”, н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 12, брой 3/2, 2014 г. статия № 1012 )

[2] Balgaranov L. Elektricheski transport. Sofiya, 2009 g.
( [2] Българанов Л. Електрически транспорт. София, 2009 г. )

[3] Stolichen elektrotransport EAD .,
( [3] Столичен електротранспорт ЕАД ., )

[4] Milenov I., V. Dimitrov, R. Baev, V. Stankov, Modulno zadvizhvane za elektromobil, VII nauchna konferentsiya „EF 2015”, Balgariya, Sozopol, 19 - 21 Septemvri, 2015, Godishnik na Tehnicheski Universitet - Sofiya, ISSN 1311-0829, t. 66, kn. 1, 2016, str. 321-328
( [4] Миленов И., В. Димитров, Р. Баев, В. Станков, Модулно задвижване за електромобил, VII научна конференция „ЕФ 2015”, България, Созопол, 19 - 21 Септември, 2015, Годишник на Технически Университет - София, ISSN 1311-0829, т. 66, кн. 1, 2016, стр. 321-328 )

[5] Ivanov E., N. Stoycheva, Osnovi na avtomatikata i telemehanikata, Sofiya, VTU „T. Kableshkov“, 2009
( [5] Иванов Е., Н. Стойчева, Основи на автоматиката и телемеханиката, София, ВТУ „Т. Каблешков“, 2009 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките