Научен доклад ID 1505 : 2017/3
НОВОСТИ ПРИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ МАТЕРИАЛИ – УДЪЛЖАВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ ЖИВОТ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЕГНАТИ СТОМАНОБЕТОННИ ТРАВЕРСИ

Димитър Андреев

През последните години много водещи фирми, като „фьосталпине ФАЕ София”, „Фосло”, „Гецнер” и други, започват да предлагат стоманобетонни траверси с монтирани подложки от преработени автомобилни гуми, с което се цели предпазване на баластовото легло от разрушаване, увеличаване носимоспособността на горното строене на железния път, намаляване експлоатационните разходи и удължаване живота на траверсите. Представени са данни за опитни участъци в България и чужбина с този вид нова конструкция на стоманобетонните траверси.


стоманобетонни траверси експлоатационен живот полиуретанови подложки вибрации шум комфорт на пътуванеreinforced concrete sleepers operational life polyurethane pads vibrations noise comfort of travelДимитър Андреев

BIBLIOGRAPHY

[1] Nikolaus Shemer firma „Getsner”
( [1] Николаус Шемер фирма „Гецнер” )

[2] „fyostalpine FAE Sofiya”
( [2] „фьосталпине ФАЕ София” )

[3] Avstriyski federalni zheleznitsi
( [3] Австрийски федерални железници )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките