Научен доклад ID 1502 : 2017/3
ИНВЕНТАРИЗИРАНЕ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ ЧРЕЗ СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ

Д. Осиченко, Весела Филипова

Пътните знаци предоставят важна информация за пътната обстановка и насоки за маневрите, които следва да се предприемат от водачите на МПС. По тази причина те са от изключително значение за участниците в движението и най-вече за тяхната безопасност и спокойно шофиране. Особено важно е те да бъдат видими и разпознаваеми, както през деня, така и през нощта. Броят на пътните знаци по една пътна мрежа може да варира от няколко хиляди до няколко милиона. Но, как може да се инвентаризират всички пътни знаци? В настоящия доклад са представени методи за събиране на подробна информация на основни данни за пътните знаци (местоположение, размери, вид и др.), както на ниво проект, така и на ниво мрежа. По-конкретно са разгледани както визуално-ръчна инспекция на място, така и съвременни методи със скоростни системи и автоматизирано разпознаване на пътните знаци, като са представени предимствата и недостатъците на всеки метод.


пътни принадлежности пътни знаци инвентаризиранеroad signs inventory monitoring high-speed methodsД. Осиченко Весела Филипова

BIBLIOGRAPHY

[1] Jack Greenhalgh and Majid Mirmehdi, Real-Time Detection and Recognition of Road Traffic Signs, 2012

[2] Vahid Balali, Armin Ashouri Rad and Mani Golparvar-Fard - Detection, classification, and mapping of U.S. traffic signs using google street view images for roadway inventory management, 2015

[3] Proekt TRIMM, D 4.3 - Monitoring structural and surface conditions, 2014
( [3] Проект TRIMM, D 4.3 - Monitoring structural and surface conditions, 2014 )

[4] Proekt HISPEQ: Guidance for road administrations for specifying network surveys – equipment, 2016
( [4] Проект HISPEQ: Guidance for road administrations for specifying network surveys – equipment, 2016 )

[5] http://benchmark.ini.rub.de/dev/index?secti...

[6] http://geomedia.bg

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките