Научен доклад ID 1499 : 2017/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФОРМАТА И ГОЛЕМИНАТА НА ЕЛАСТИЧНОТО ЯДРО ПРИ ОПЪННИ ПЛОЧИ

Стойна Любенова Костова

В статията са представени изпитвания на модели на опънни плочи в песъчливи и глинести почви в лабораторни условия. Опънните плочи са разположени в почвата хоризонтално и са подложени на вертикален центричен опън. При тези опити е наблюдавано образуването на „еластично ядро” от почва пред плочите. Направен е опит за определяне размерите и формата на това ядро. След направения анализ на публикациите по темата е установено, че някои учени са работили върху определянето формата и размерите на „еластичното - преуплътненото ядро” пред хоризонтални опънни плочи, но разработките са незначителен брой. Подобен опит, за опрделяне на ядрото, не е открит в изследваната литература. От изпитванията са определени формата и големината на еластичното ядро в глинести и песъчливи почви. Дадени са опитни резултати за изпитаните почви при два размера на анкерни плочи подложени на опън.

Направени са изводи и обобщения на резултатите от извършените опити.


опънни фундаменти анкерни плочи свързани и несвързани почви преуплътнено ядро еластично ядро лабораторни изпитвания.tensile foundations anchor plates cohesive and noncohesive soils elastic core laboratory tests.Стойна Любенова Костова

BIBLIOGRAPHY

[1] Aleksiev, A. i kolektiv, Narachnik po zemna mehanika i fundirane, Tehnika, tom І, 1989, s.412-437.
( [1] Алексиев, А. и колектив, Наръчник по земна механика и фундиране, Техника, том І, 1989, с.412-437. )

[2]

[1] BDS EN 1997-1:2005, Evrokod 7: Geotehnichesko proektirane. Chast 1: Osnovni pravila, 2007.
( [1] БДС EN 1997-1:2005, Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила, 2007. )

[3] Matsuo, M. Study on the uplift resistence of footings (І chast), Soil and foundation, Vol. VІІ, № 4,1967, str. 1-37
( [3] Matsuo, M. Study on the uplift resistence of footings (І част), Soil and foundation, Vol. VІІ, № 4,1967, стр. 1-37 )

[4] Vesic, A.S., 1969. Breakout resistance of objects embedded in ocean bottom. Report N CR.69.031 prepared for U.S.Naval Civil Engineering Laboratory Port Hueneme, California, May 1969 , стр. iii-35.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките