Научен доклад ID 1498 : 2017/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕХОДНАТА ОБЛАСТ В ГОРНОТО СТРОЕНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ МЕЖДУ БЕЗБАЛАСТОВА КОНСТРУКЦИЯ – СИСТЕМА FFYS-ATS И БАЛАСТОВА ПРИЗМА

Коста Костов, Ивайло Лиловски

В доклада е разгледан прехода между монолитна подрелсова основа върху асфалтобетон и баластова призма. Създадени са изчислителни модели в областта на прехода между асфалтобетона и стоманобетонната преходна плоча, както и между стоманобетонната плоча към баластовата призма с изследване на напрегнато и деформирано състояние.

Отделните конструктивни пластове от горното строене за всеки вид безбаластова конструкция са въведени съобразно геометричните размери в план и напречен профил. Дължините на крайните елементи за релсите са до 60cm и са съобразени с вида на конструкцията, общата ú дължина и силите от натоварването така, че максимално точно да се моделира съвместната им работа. В надлъжно направление отделните конструкции са моделирани като непрекъсната среда. Прекъсванията на средата (фуга) има само в прехода от една безбаластова конструкция към друга. Това прекъсване е само в конструкцията, но не и в земната основа. Пластовете на земната основа са моделирани с обща дебелина до 2m. Земната основа е моделирана като непрекъсната среда с една и съща характеристика на пластовете.

Вида на земната основа е представен чрез коефициента на леглото (Винклерова константа) в kN/m2/m. Всеки един от моделите е разработен за двe крайни стойности на коефициента на леглото – 5000 kN/m2/m (за твърда пластична глина) и 60000 kN/m2/m (за сбит чакъл или скална основа).


железен път монолитна подрелсова основа преходна област модел конструктивни пластовеslab track track base plate sleepers ballast areaКоста Костов Ивайло Лиловски

BIBLIOGRAPHY

[1] Darr E., Fiebig W., Feste Fahrbahn: Konstruktion, Bauarten, Systemvergleich Feste Fahrbahn – Schotteroberbau, Tetzlaff Verlag, Hamburg, 1999.

[2] Eisenmann, J., Mattner, L.: Konstruktion und Bemessung von Festen Fahrbahnen, Edition ETR Feste Fahrbahn, 1997, s.18-23.

[3] Kostov K., Otchet po nauchno – izsledovatelski proekt na tema “Izsledvane na prehodnite oblasti v gornoto stroene na zhelezniya pat varhu zemno platno i izkustveni saorazheniya pri monolitna podrelsova osnova“, Sofiya, 2016,
( [3] Костов К., Отчет по научно – изследователски проект на тема “Изследване на преходните области в горното строене на железния път върху земно платно и изкуствени съоръжения при монолитна подрелсова основа“, София, 2016, )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките