Научный доклад ID 1490 : 2017/3
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГУМЕНИ ЕЛАСТИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ В РЕСОРНОТО ОКАЧВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Драган Петрович, Милан Бижич, Добринка Атмаджова

Интензивността на динамичното натоварване на железопътните превозни средства, в допълнение към качеството на релсовия път, зависи от еластичните и демпфериращите характеристики на ресорното окачването. За съществуващите пътни условия може да се каже, че качеството на динамичното поведение и безопасността на железопътните превозни средства зависи главно от характеристиките на системата за ресорно окачване. Ресорното окачването намалява динамичното натоварване и по този начин намалява напреженията в колоосите, буксовите лагерите, талигите, коша, релсовия път и т.н. Динамичното натоварване на железопътните возила се намалява, тъй като елементите на ресорното окачване поглъщат част от кинетичната енергия, което води до по-плавно движение на превозното средство. За да се намали амплитудата на трептене на превозното средство при движение и да се избегне рискът от резонанс, се прилагат специални устройства за поглъщане на трептенията. Демпферирането обикновено се реализира, чрез подходящи фрикционни повърхности, монтаж на хидравлични, пневматични или гумени демпфери и т.н. Тази статия представя необходимите насоки за прилагане на усилени гумени еластични елементи в ресорното окачване на железопътни превозни средства. Показани са конкретни решения на гумени еластични елементи, разработени и реализирани в Центъра за железопътни превозни средства и Лаборатория за изпитване на конструкции във Факултета по машинно и строително инженерство в гр. Кралево - Сърбия.


гума ресорно окачване еластичност железопътни превозни средства.Rubber Suspension Elasticity Railway vehicles.Драган Петрович Милан Бижич Добринка Атмаджова

BIBLIOGRAPHY

[1] Petroviћ D., Aleksandrov V., Zheleznichka vozila – osnove, ISBN: 978-86-82631-66-8, Fakultet za mashinstvo i graђevinarstvo Kraљevo 2013. god.
( [1] Петровић Д., Александров В., Железничка возила – основе, ИСБН: 978-86-82631-66-8, Факултет за машинство и грађевинарство Краљево 2013. год. )

[2] Dragan Petrović, Milan Bižić, Improvement of suspension system of Fbd wagons for coal transportation, Engineering Failure Analysis, Volume 25, (2012), 89–96, ISSN 1350-6307, doi:10.1016/j.engfailanal.2012.05.001.

[3] Dragan Petrović, Dobrinka Atmadzhova, Milan Bižić, Advantages of installation of rubber-metal elements in suspension of railway vehicles, Proceedings of the Third International Conference on Road and Rail Infrastructure – ””CETRA 2014””, pp. 491-497, Split, Croatia, (2014), ISSN 1848-9842.

[4] Milan Bizic, Dragan Petrovic, Zoran Djinovic, Milos Tomic, Experimental Testing of Impact of Railway Wagons, Experimental Techniques, Volume 39, (2015), Issue 3, pages 69–78, ISSN 0732-8818, doi:10.1111/j.1747-1567.2012.00850.x.

[5] Atmadzhova D., The Bulgarian State Railways experience in determining fatigue strength of rolling stock structures, XVI Conference RAILCON‘14 Niš, Serbia, at the Faculty of Mechanical Engineering, October, pp. 69-72, 2014.

[6] Dragan Petrović, Milan Bižić, Repairing of broken laminated springs of freight wagons by welding, Proceedings of the XVI International Scientific-Expert Conference on Railways – ””RAILCON 2014””, pp. 145-148, Niš, Serbia, (2014), ISBN 978-86-6055-060-8.

[7] Dragan Petrović, Milan Bižić, Improvement of the suspension system of the wagons with laminated springs, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Mechanical Engineering, Vol. 10, No 1, pp. 55-62, (2012), University of Nis, ISSN 0354–2025.

[8] Petrovic D., Bizic M., Djelosevic M., Determination of dynamic sizes during the process of impact of railway wagons, Archive of Applied Mechanics, Vol. 82, No. 2, pp 205-213, 2012.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie