Scientific paper ID 1486 : 2017/3
KINEMATIC ANALYSIS TO STUDY THE GAUGE OF THE ROLLING RAILWAY STOCK ON A FIXED SECTION OF THE RAILWAY NETWORK OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Lyudmil Konstantinov Paskalev, Kosta Kostov

In the report analyzes the kinematic method in examining the gauge of the rolling railway stock on a fixed section of the railway network of the Republic of Bulgaria at different platform heights, depending on their distance to the track axis.

The possibility of passing on a specific speed section of the national railway network with a static gauge of the rolling railway stock in relation to the construction gauge is analyzed.


подвижен железопътен състав перониrolling railway stock platformsLyudmil Konstantinov Paskalev Kosta Kostov

BIBLIOGRAPHY

[1] naredba №55 ot 29 yanuari 2004g. za ””Proektirane i stroitelstvo na zhelezopatni linii, zhelezopatni gari, zhelezopatni prelezi i drugi elementi ot zhelezopatnata infrastruktura, chl.127. (2),
( [1] наредба №55 от 29 януари 2004г. за ””Проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура, чл.127. (2), )

[2] naredba №58 ot 2 avgust 2006 g. za „Pravilata za tehnicheskata eksploatatsiya, dvizhenieto na vlakovete i signalizatsiyata v zhelezopatniya transport”, REGLAMENT (ES) № 1299/2014 NA KOMISIYaTA ot 18 noemvri 2014g., otnosno tehnicheskite spetsifikatsii za operativna savmestimost po otnoshenie na podsistemata „Infrastruktura” na zhelezopatnata sistema v Evopeyskiya sayuz,
( [2] наредба №58 от 2 август 2006 г. за „Правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт”, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1299/2014 НА КОМИСИЯТА от 18 ноември 2014г., относно техническите спецификации за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Инфраструктура” на железопътната система в Евопейския съюз, )

[3] ГОСТ 9238-2013,

[4] dokument R 500/5 ot 24 oktomvri 2014 godina na OSZhD,
( [4] документ Р 500/5 от 24 октомври 2014 година на ОСЖД, )

[5] Instruktsiya za vklyuchvane na tovarni vagoni za mezhdurelsie 1520 mm vav vlakovete i dvizhenieto im po zhelezopatnata infrastruktura na Republika Balgariya
( [5] Инструкция за включване на товарни вагони за междурелсие 1520 мм във влаковете и движението им по железопътната инфраструктура на Република България )

 

 

 

This site uses cookies as they are important to its work.

Accept all cookies
Cookies Policy