Научный доклад ID 1484 : 2017/3
ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИНУДЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВЕНИ ТРЕПТЕНИЯ НА МАШИНЕН АГРЕГАТ “ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ-КОМПРЕСОР“

Анастас Иванов Иванов, Пенко Цветков Петков

В работата са изследвани принудените пространствени трептенията на машинен агрегат „електродвигател-компресор”, монтиран към прикачните вагони на електрическите мотрисни влакове от тракцията на “БДЖ” ЕАД. Целта на работата е да се определят параметрите на виброизолацията на агрегата, който е окачен на три вертикални носачи към рамата на железопътен вагон. В горния край на всеки носач е конструиран виброизолиращ възел. Агрегатът е приет за абсолютно твърдо тяло. Носачите заедно с виброизолиращите възли са приети за идеално еластични и безмасови. Първият етап от това изследване се извърши и то включваше задачата за определяне на собствените честоти и собствените форми на трептенията. Вторият етап включваше идентифициране на демпферирането във виброиозолиращите възли, състоящи се от последователно и паралелно работещи каучукови амортизатори и метални свързващи елементи. Той се извърши в лабораторни условия, където се получиха хистерезисни криви на зависимостта „силадеформация” на експлоатирани и нови демпфериращи елементи. Третият настоящ етап представлява определяне на принудените трептения на агрегата с оглед получаване на законите на движение, скорости и ускорения. Четвъртият настоящ етап на това комплексно изследване включва анализ и избор на подходящи параметри на виброизолиращите елементи с използване на амплитудно-честотни характеристики (АЧХ). За целта е изготвена специална програма в средата на MatLab. Чрез получените резултати са формулирани изводи, отнасящи се до подобряване на виброизолацията на машинния агрегат.


принудени пространствени трептения машинен агрегат хистерезис демпфериране виброизолиране числено решение MatLab forced spatial oscillations machine aggregate hysteresis damping vibroisolation numerical solutionАнастас Иванов Иванов Пенко Цветков Петков

BIBLIOGRAPHY

[1] Gots A.N., Kinematika i dinamika krivoshipno-shatunnogo mehanizma porshnevyh dvigateley, uchebnoe posobie, 124 str., VlGU, Vladimir, 2005 g.
( [1] Гоц А.Н., Кинематика и динамика кривошипно-шатунного механизма поршневых двигателей, учебное пособие, 124 стр., ВлГУ, Владимир, 2005 г. )

[2] Ivanov A. I., P. Ts. Petkov, Vliyanie na ogavatelno-usukvatelnite koravini na vibroizolatorite varhu sobstvenite chestoti na mashinen agregat, sp. “Zhelezopaten transport”, broy 1/2004, str. 39 – 41, Sofiya, 2004 g.
( [2] Иванов А. И., П. Ц. Петков, Влияние на огъвателно-усуквателните коравини на виброизолаторите върху собствените честоти на машинен агрегат, сп. “Железопътен транспорт”, брой 1/2004, стр. 39 – 41, София, 2004 г. )

[3] Ivanov A. I., Matritsi na dinamichnost s otchitane na saprotivlenieto, Nauchni trudove, Tom 44, seriya 2, RU „Angel Kanchev”, str. 657-661, Ruse, 2005 g.
( [3] Иванов А. И., Матрици на динамичност с отчитане на съпротивлението, Научни трудове, Том 44, серия 2, РУ „Ангел Кънчев”, стр. 657-661, Русе, 2005 г. )

[4] Sevastakiev V. S., V. S. Zhivkov, E. M. Ivanov, Dinamika i trepteniya na DVG, 414 str., Izd. „Tehnika”, Sofiya, 1986 g.
( [4] Севастакиев В. С., В. С. Живков, Е. М. Иванов, Динамика и трептения на ДВГ, 414 стр., Изд. „Техника”, София, 1986 г. )

[5] Elektrokompressor “EK 7V”, 23 str., Instruktsiya po ekspluatatsii, Moskva, 1972 g.
( [5] Электрокомпрессор “ЭК 7В”, 23 стр., Инструкция по эксплуатации, Москва, 1972 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie