Научный доклад ID 1482 : 2017/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАВНОВЕСИЕТО НА ВИБРАЦИОННИ УПЛЪТНИТЕЛНИ МАШИНИ ОТ ИНЕРЦИОНЕН ТИП

Борис Петков

В материала е представено изследване на условията за реализиране на устойчиво равновесие при работа на вибрационни уплътнителни машини, разглеждани като двумасови, консервативни механични системи с две степени на свобода. Определени са квазиеластичните коефициенти на механичната система, приложени са теоремата на Лагранж- Дерихле и критерия на Силвестър за устойчивост на равновесното състояние.


виброуплътняване виброуплътнител от инерционен тип устойчиво равновесие.vibro- compaction steady equilibrium inertial disturbance.Борис Петков

BIBLIOGRAPHY

[1] Tsutsekov E.A. i dr. - Metodika za sintez na dvumasovi vibratsionni mashini, Godishnik na MGU ”Sv.I.Rilski”, tom 48, 2005 g.
( [1] Цуцеков Е.А. и др. - Методика за синтез на двумасови вибрационни машини, Годишник на МГУ ”Св.И.Рилски”, том 48, 2005 г. )

[2] Petkov B. – Dinamichen model na vibratsionen uplatnitel ot inertsionen tip s dve stepeni na svoboda, nauchno spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii“: 3/2015, mezhdunarodna nauchna konferentsiya „TRANSPORT - 2015“, Sofiya, 2015 g.
( [2] Петков Б. – Динамичен модел на вибрационен уплътнител от инерционен тип с две степени на свобода, научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации“: 3/2015, международна научна конференция „ТРАНСПОРТ - 2015“, София, 2015 г. )

[3] Pisarev A. i dr., - Kurs po teoretichna mehanika 2 chast (Dinamika), „Tehnika”, Sofiya, 1975 g.
( [3] Писарев А. и др., - Курс по теоретична механика 2 част (Динамика), „Техника”, София, 1975 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie