Научен доклад ID 1480 : 2017/3
ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИЯ РИСК

Светослав Любомиров Велев

В доклада са представени концептуално възможностите за прилагане на общодостъпни инструменти за оценка и управление на риска, свързан с въздействието на техногенни заплахи.

Засегнати са някои от проблемите, свързани с екологичния баланс в заобикалящата ни действителност, които са отрицателен фактор за екологичната сигурност. Разгледани са възможностите за намаляване на въздействието върху средата и осигуряване на адекватни способности за управление на екологичния риск чрез използване на достъпни методики за оценка на риска от инциденти с опасни вещества. Способностите се изразяват в предоставяне на възможности за прогнозиране и оценка на екологичната обстановка и използване на наличните ресурси, знания и умения за преодоляване на последствията от екологични инциденти.

Резултатите могат да бъдат използвани като база за прилагане на решения под формата на практически дейности в областта на опазването на околната среда. Популярни под името „добри практики“, те представляват ефективен начин за управление на средата.

open/download as PDF
екология околна среда риск управление аварияecology environment risk management accidentСветослав Любомиров Велев

BIBLIOGRAPHY

[1] Prilagane na zakonodatelstvoto na Obshtnostta v oblastta na okolnata sreda. (link) fact_sheets/info/data/ policies/environment/article_7293_bg.htm
( [1] Прилагане на законодателството на Общността в областта на околната среда. (link) fact_sheets/info/data/ policies/environment/article_7293_bg.htm )

[2] (link) EMAS/Info_EMAS

[3] Zakon za opazvane na okolnata sreda – DV, br. 91, 25.09.2002.
( [3] Закон за опазване на околната среда – ДВ, бр. 91, 25.09.2002. )

[4] Zakon za za zashtita pri bedstviya DV, br.102/19.12.2006.
( [4] Закон за за защита при бедствия ДВ, бр.102/19.12.2006. )

[5] Zakon za otgovornostta za predotvratyavane i otstranyavane na ekologichni shteti - DV. br.43, 29. 04. 2008.
( [5] Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети - ДВ. бр.43, 29. 04. 2008. )

[6] AJEPP-3 – allied joint environmental protection publication - environmental management system in NATO operations, NATO standardtzatton agency, 2011.

[7] CBRN defence on operations ATP.3.8.1 volume I, NATO standardtzatton agency 2010.

[8] Ekologiya goroda, Nauchny mir, M, ISBN-5-89176-262-5, 2004.
( [8] Экология города, Научны мир, М, ISBN-5-89176-262-5, 2004. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките