Научен доклад ID 1476 : 2017/3
СВЪРЗАНОСТ И ВКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАНОТЕХНОЛОГИИТЕ В УЧЕБНАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“

Детелин Василев, Николай Тончев, Станислав Марков

В статията са дефинирани определени насоки, в които могат да се развиват отделни учебни програми от специализацията на ВТУ „Тодор Каблешков“ по отношение на нанотехнологиите. Това би осъвременило част от определено учебно съдържание и повишило качеството на обучение в разглежданата институция. Процесът на обучение има нужда от подобна дейност, която да изгражда нови теоретични концепции, методи, интердисциплинарни и изследователски средства.


Нанотехнологии наноелектроника наноматериали качество на учебния процесNanotechnology Nanoelektronis Materials Science Training specializationДетелин Василев Николай Тончев Станислав Марков

BIBLIOGRAPHY

[1] Suzdalev. I.P. Nanotehnologiya: fiziko-himiya nanoklasterov, nanostruktur i nanomaterialov. M.: «KomKniga», 2006, 592 s.
( [1] Суздалев. И.П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов. М.: «КомКнига», 2006, 592 с. )

[2] Tontchev N. Materials Scienc. Effective solutions and Technological variants, LAP ”Lambert”, 2014, pp.142

[3] Tihonovskiy M.A., A.G.Shepelev, L.V. Panteenko. Nanomaterialy: analiz tendentsiy razvitiya na osnove dannyh ob informatsionnyh potokah // Voprosy atomnoy nauki i tehniki. Seriya «Vakuum, chistyye materialy, sverhprovodniki». 2003, №5 (13), s. 103-110.
( [3] Тихоновский М.А., А.Г.Шепелев, Л.В. Пантеенко. Наноматериалы: анализ тенденций развития на основе данных об информационных потоках // Вопросы атомной науки и техники. Серия «Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники». 2003, №5 (13), с. 103-110. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките