Научен доклад ID 1473 : 2017/3
КОГНИТИВНОТО ПРЕПОДАВАНЕ НА ПРОГРЕСИВНИЯ АСПЕКТ В КУРСА ПО АСЦ В АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА ВЪВ ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“

Боряна Т. Ружекова-Рогожерова

Докладът, разработен в светлината на значимостта на когнитивното обучение, третира основни стратегии за езиково изучаване, прилагани при преподаването на прогресивния аспект в рамките на курса по АСЦ в автомобилната техника във ВТУ „Тодор Каблешков“. Материалът не само разглежда основните характеристики на перифразата в теоретичен план, но и се съсредоточава върху техниките на преподаване, прилагани с цел стимулиране на разбирането от страна на обучаемите и, следователно, повишаване на познанията на студентите по категорията. Използваните подходи целят изграждането на адекватни ментални репрезентации относно перифразата, компонентите й, функциите и свързаните с нея форми. Подобряването на езиковата осъзнатост в областта на прогресивния аспект и на отнасящите се към него концепти за време, аспект, прогресивност, липса на прогресивност, перфективност, имперфективност, временност, постоянност, обичайност, липса на обичайност, статичност, динамичност, е належащо, тъй като то води до редуциране на трудностите при усвояването на перифразата и също така на множество свързани категории в курсовете по общ английски, както и по АСЦ. Например обучаемите са склонни да използват погрешно –ing / -ed думите, неличните глаголни форми, формално и семантично взаимосвързани с перифразата. Студентите също така често си служат с времената и аспекта неправилно, тъй като не отличават добре по-горе изброените концепти. Илюстрационните примери са в съответствие със съвременните специализирани технически източници на английски. Заключението третира ползите от когнитивното преподаване.


когнитивно преподаване езикова осъзнатост стратегии за чуждоезиково изучаване прогресивен аспект време аспект автомобилна техникаcognitive teaching language awareness language learning strategies progressive aspect tense aspect automobile engБоряна Т. Ружекова-Рогожерова

BIBLIOGRAPHY

[1] Jóhannsdóttir K., ASPECTS OF THE PROGRESSIVE IN ENGLISH AND ICELANDIC, THESIS, THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA, 2011

[2] Ruzhekova-Rogozherova B., On Communication Theory Implementation in Linguistics and its ELT Implications, E-magazine LiterNet 12 (169), 2013

[3] Ruzhekova-Rogozherova B., Teaching English Language Learning Strategies at the Todor Kableshkov University of Transport, Mechanics Transport Communications 12, 3/1, IV-22-IV-27, 2014

[4] Ruzhekova-Rogozherova B., English Deverbal Adjectives and How to Teach Them. Establishing Contrast with French Categories, E-magazine LiterNet 2 (147), 2012

[5] Davidko N., A Cognitive Approach to Teaching English for Special Purposes (ESP), Kalbų Studijos / Studies about Languages 18, 2011

[6] Ruzhekova-Rogozherova B., ESP Curriculum Design and Cognitive Skills Formation, Celebrating Variety: Making the Most of Your Teaching and Learning Context, BETA E-Newsletter, 24th BETA-IATEFL Annual International Conference, 2015, pp. 135-158

[7] Ruzhekova-Rogozherova B., Learners’ Attitudes Assessment in Terms of Cognitive Teaching Parameters and Motivation within the English in Geotechnics Course at The Todor Kableshkov University of Transport, Mechanics Transport Communications 14, 3/1, IV-11-IV-16, 2016

[8] Ruzhekova-Rogozherova B., Implementation of Cognitive Teaching Procedures in ESP Teaching: The Case of a Course on Overhead Contact Lines, BETA – IATEFL E-Newsletter, 28, March – April, 2017, pp. 19-33

[9] Cohen D., l’Aspect verbal, PUF, Paris, 1989, p. 126

[10] Comrie B., Aspect. An introduction to the study of verbal aspect and related problems, CUP, 1976

[11] Kavanagh M., English for the Automobile Industry, OUP, 2007, pp. 21, 31, 41, 44, 46, 47, 52, 53, 55

[12] Mitsubishi Electric ADVANCE, March, 121, 2008, http://www.mitsubishielectric.com/company/r... pp. 1, 5

[13] Larminie J. and Lowry J., Electric Vehicle Technology Explained, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2003, pp. 18, 269, 277

[14] Bybee J. and Dahl Ö., The creation of tense and aspect systems in the language of the world, Studies in language, 13, 1989, pp. 51-103

[15] Comrie B., ‘Tense and aspect’, Jacobs, J. et al. (Eds.), Syntax: An International Handbook of Contemporary Research, 2, Walter de Gruyter, Berlin, 1995, pp. 1244–1252

[16] Landman F., The progressive, Natural language semantics 1, 1992, pp. 1-32

[17] Williams Ch., The progressive form and the non-progressive form in English: the theory of ‘susceptibility to change’, CAUCE, Revista de Filología y su Didáctica, 24, 2001, pp. 87-117

[18] Leech G. et al., Change in contemporary English. A grammatical study, CUP, Cambridge, 2009

[19] Palmer F., The English verb, Longman, London, 1974

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките